Hälsohögskolan, Avdelningen för rehabilitering

Välkommen att söka ett spännande och utmanande uppdrag som avdelningschef vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Här erbjuder vi en roll i en organisation med siktet på att ge studenterna utbildning av högsta kvalitet.

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete och är enda lärosäte för ortopedteknik i Sverige och Danmark. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

På Hälsohögskolan förbereds studenterna i en kreativ studiemiljö för en föränderlig framtid. Utbildningarna har fått mycket positiva omdömen i nationella utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. 

Målet är att skapa förutsättningar för att du och dina medarbetare ska kunna fortsätta bedriva utbildning av hög kvalitet i en hållbar arbetsmiljö i ständig strävan framåt. Avdelningschefen ingår i Hälsohögskolans ledningsgrupp.

Som avdelningschef är din huvudsakliga arbetsuppgift att leda avdelningens drygt 25-talet medarbetare (50%). Att samverka med andra avdelningschefer är en naturlig del av tjänsten. Förutom uppdraget som avdelningschef kommer du arbeta med undervisning samt forskning (för lektorer).

Vi ser gärna att du idag har en roll som enhetschef inom offentlig sektor, stat eller region. Du är utbildad arbetsterapeut eller ortopedingenjör i grunden, har erkänt god ledarerfarenhet och en inblick i utbildningsfrågor på denna nivå.  Du har utbildning inom arbetsterapi eller ortopedteknik på magisternivå och har du dessutom disputerat är det en merit.

Ditt ledarskap kännetecknas av förmåga att lyssna, samverka, kommunicera och fatta beslut. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, såväl som på engelska. En merit är ledarskapsutbildning.

Du kommer att erbjudas en anställning som universitetsadjunkt eller universitetslektor beroende på din bakgrund och med ett förordnande som avdelningschef till 50%.  Du har tillsammans med dina medarbetare en viktig uppgift att vara med och skapa en attraktiv arbetsplats för både studenter och personal.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av en hög grad av internationalisering, entreprenörsanda och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grund-, avancerad och forskarnivå.

Jönköping University erbjuder ca 60 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang. Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. Forskning bedrivs genom fyra fackhögskolor: Tekniska Högskolan, Jönköping International Business School, Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärosätet har en omsättning på 892 mnkr, ca 11 000 studenter, varav 2000 är internationella, 800 anställda och arbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag. www.ju.se 

Är det här din nästa utmaning? För mer information kontakta Anders Roos, 070-532 08 18 alt. anders@intendab.com eller Lina Ambjörnson, 073-032 20 86 alt. lina@intendab.com på INTEND, som vi samarbetar med i denna rekrytering.

Du söker tjänsten genom www.intendab.com senast den 18 januari.

Vi undanber oss samtal från CV-och annonssäljare!

Referensnummer 2018/3988-25
Facklig företrädare
  • Brittmarie Jacobsson, Saco-S, +46 36-10 1342
  • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1289
  • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Sista ansökningsdag 2019-01-18

返回职位空缺页面