Hälsohögskolan, VD-kansli

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Hälsohögskolan (HHJ) består av sex avdelningar för utbildning, varav Avdelningen för omvårdnad (AFO) och Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin (ANB) söker nu en professor. Mer information om avdelningen och Jönköping University hittar du på vår hemsida- Om Hälsohögskolan

AFO, som utbildar sjuksköterskor på grund- och specialistnivå, har c:a 40 anställda, varav två professorer. Ämnesrelaterad undervisning samt undervisning i vetenskaplig metod bedrivs. 

ANB bedriver undervisning på biomedicinska analytikerprogrammet med inriktning mot klinisk fysiologi och laboratoriemedicin, röntgensjuksköterskeprogrammet samt tandhygienistprogrammet och har c:a 35 anställda, varav en professor i biomedicin. Ämnesrelaterad undervisning samt undervisning i vetenskaplig metod bedrivs. 

Totalt finns c:a 1 000 studenter på grund- och avancerad nivå på AFO och ANB. 

Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan har föreståndare, forskarutbildningskoordinator, tre ämnesansvariga, samt c:a 55 inskrivna doktorander. 

ARBETSUPPGIFTER 

Som professor förväntas du att aktivt delta i utvecklingen av HHJ:s nya forskarutbildningsområde - Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. I detta ingår att stärka och utveckla livaktiga forskargrupper med fokus på innovativa områden och metoder, med fördel med internationella inslag.  

Som professor förväntas du leda utvecklingen av relevant forskning, handleda doktorander, samt driva egen innovativ forskning som kopplas till klinisk behandlingsvetenskap. Du kommer även ingår i HHJ:s forskningsråd och i förekommande fall andra relevanta nämnder och råd. 

Aktivt sökande av externa forskningsanslag utgör en betydande del av tjänsten. I detta ingår även etablering och utveckling av nationella och internationella samarbeten. Du förväntas också inta en mentorsroll och stödja mindre erfarna forskare inom klinisk behandlingsvetenskap. Vidare ingår det att aktivt bygga nätverk både internt och externt, samt att stärka HHJ:s tvärvetenskapliga ansats. Dessutom ingår undervisning, handledning och examination på grund, avancerad- och forskarutbildningsnivå också i arbetsuppgifterna. 

KVALIFIKATIONER 

För att kvalificeras som professor behöver du som sökande bland annat uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard. Du skall även uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling. Viktigt är även att uppvisa god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt ha förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar.  

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som Professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: Anställningsordningen 

Vidare för att kvalificera sig som professor skall du: 

 • Påvisa en omfattande och aktuell vetenskaplig produktion av hög kvalitet inom klinisk behandlingsvetenskap eller närliggande område. 
 • Erfarenhet av doktorandhandledning.
 • Förmåga och erfarenhet av att bedriva innovativa interventionsstudier inom klinisk behandlingsvetenskap eller närliggande område. 
 • Kunskap i att använda avancerade kvantitativa analysmetoder på stora dataset. 
 • Skall kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska och meriterande att hantera svenska språket.
 • Inneha en mycket god samarbetsförmåga med dokumenterad skicklighet i att skapa forskningsnätverk, samt förmåga att bidra till en bra arbetsmiljö. 

Meriterande för tjänsten är att du som professor har undervisningserfarenhet inom ämnen kopplade till klinisk behandlingsvetenskap eller närliggande på, grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. 

Ytterligare meriterande fördelar är att du har: 

 • Erfarenhet av att designa och leda innovativa tvärvetenskapliga digitaliseringsprojekt, gärna med interventionsdesign, kopplade till klinisk behandlingsvetenskap eller närliggande område.
 • Erfarenhet av att utveckla och leda forskningsgrupper kopplade till klinisk behandlingsvetenskap. 
 • Erfarenhet av internationella tvärvetenskapliga projekt med innovativ och teoridriven interventionsdesign kopplat till klinisk behandlingsvetenskap.
 • Omfattande internationella kontakter, med fördel av tvärprofessionell karaktär.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla vetenskapliga anslag.

INFORMATION 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse och där man önskar att den sökande är stationerad i Jönköping.   

ANSÖKAN 

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-05

Ansökan ska omfatta följande bilagor: 

 • Följebrev med information om den sökande
 • Avsiktsförklaring (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • Styrkt meritförteckning/CV med referens (bilaga 2)
 • Vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • En mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5)
 • De 10 (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna (bilaga 6a, 6b, ...)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/177-221
Kontakt
 • Jan Mårtensson, +46 36-10 1251
 • Annette Nygårdh, +46 36-10 1252
 • Eleonor Fransson, +46 36-10 1287
Facklig företrädare
 • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1328
 • Nina Gunnarsson, Saco-S, +46 36-10 1707
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Publicerat 2020-05-29
Sista ansökningsdag 2020-06-30

返回职位空缺页面