Hälsohögskolan, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Jönköping University och Hälsohögskolan satsar stort på framtidens möjligheter inom tandvård. En helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept formas just nu i samverkan med Region Jönköpings län, där fokus ligger på hög klinisk relevans med blicken riktad mot framtidens behov av tandläkare.

Hälsohögskolan är en fackhögskola inom stiftelsen Jönköping University som har rätt att utfärda forskar- och masterexamen inom humanistiskt samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. För mer information: Hälsohögskolan  

Under 2020 har Hälsohögskolan skickat in en ansökan om examensrätt för tandläkarutbildning för bedömning av UKÄ. Jönköping University har samtidigt ansökt om examensrätt för ett nytt forskarutbildningsområde inom preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Vid Hälsohögskolan bedrivs idag forskning inom oral hälsa och det odontologiska området genom Centrumbildningen för Oral Hälsa. Centrum för Oral Hälsa är ett nära samarbete mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen vid Region Jönköpings län.

Vi söker nu en professor i odontologi som vill vara med och driva utvecklingen av Jönköping Universitys framtida utbildningscentrum inom tandvård. Satsningen kommer innebära flera spännande utvecklingsmöjligheter för rätt person där samverkan och teamarbete mellan individer, professioner och organisationer är viktiga inslag.

ARBETSUPPGIFTER

Huvudsakliga arbetsuppgifter för professuren kommer att vara forskning och utbildning inom oral hälsa och odontologi. En viktig arbetsuppgift de kommande åren kommer vara att fortsätta arbetet med att utveckla den planerade tandläkarutbildningen i Jönköping. I detta arbete ingår omfattande samverkan med andra verksamheter inom Jönköping University, Region Jönköpings län, Linköpings universitet och andra samverkanspartners till vår planerade utbildning.

Professorn i odontologi förväntas också vara aktiv i vår forskarutbildning och handleda doktorander, samt söka externa forskningsmedel.

Jönköping University jobbar för att tillsammans med Region Jönköpings län möjliggöra kombinerade tjänster med verksamhet inom både akademi och klinik. Kliniskt arbete kan därför komma att bli möjligt inom ramen för tjänsten.

KVALIFIKATIONER

För att kvalificeras som professor behöver du som sökande bland annat uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard. Du skall även uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling. Viktigt är även att uppvisa god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt ha förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar.

För att vara kvalificerad som professor i odontologi ska du ha avlagt doktorsexamen inom odontologi eller annat relevant område för tjänsten. Till tjänsten söker vi en legitimerad tandläkare med specialistkompetens samt uppvisad dokumenterad och betydande klinisk erfarenhet från tandvård.

Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av utveckling och genomförande av odontologisk utbildning i olika roller, så som kurs-, program-, ämnes-ansvarig, studierektor, eller motsvarande.

Meriterande för tjänsten är:

 • erfarenhet av olika typer av uppdrag inom forskarutbildning
 • erfarenhet av samverkan mellan lärosäte och samverkanspartners, t.ex. region.
 • betydande erfarenhet av preklinisk och/eller klinisk forskning inom det odontologiska området.
 • goda kunskaper i både svenska/annat skandinaviskt språk och engelska.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i- Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: Anställningsordningen

INFORMATION

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-16.

Ansökan ska omfatta följande bilagor:

 • Personligt brev/följebrev med information om den sökande
 • Avsiktsförklaring, inklusive beskrivning av pedagogisk grundsyn samt beskrivning av framtida forskning (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • Styrkt meritförteckning/CV med referenser (bilaga 2)
 • Vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • En mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga, i form av en meritportfölj inkluderande vetenskapliga, pedagogiska, samverkans- och ledarskapsmeriter (bilaga 5)
 • Publikationslista De 10 (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna (bilaga 6a, 6b, ...)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2323-221
Kontakt
 • Jan Mårtensson, +46 36-10 1251
 • Eleonor Fransson, +46 36-10 1287
 • Frieda Andersson, +46 36-10 1727
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
 • Fanny Kårelind, +46 36-10 1209
 • Emma Kramer, Lärarförbundet Universitet och Högskola, +46 36-10 1328
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-08-16

返回职位空缺页面