Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Vi söker en lektor i omvårdnad med tillhörighet till Avdelningen för omvårdnad (AFO) och Institutet för gerontologi (IFG) vid Hälsohögskolan (HHJ) i Jönköping. Hälsohögskolan är en fackhögskola inom stiftelsen Jönköping University och har rätt att utfärda forskar- och masterexamen inom humanistiskt samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. För mer information: Hälsohögskolan

AFO bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. Forskningen sker i samverkan med det omgivande samhället med fokus på olika områden inom omvårdnad såsom klinisk forskning, e-hälsa, beroendeproblematik, barn och ungdomar mm. Avdelningen har ett stort internationellt samarbete både inom utbildning och forskning. Avdelningen för omvårdnad utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Dessutom bedriver AFO utbildning på avancerad nivå: distriktssköterskeexamen och barnsjuksköterskeexamen och erbjuder olika uppdragsutbildningar såsom neonatalvård, handledarutbildning mfl. AFO samverkar också kring utbildning inom specialistsjuksköterskeprogrammen anestesi samt intensivvård med Linköpings Universitet.

Vid IFG bedrivs forskning kring äldre och åldrande ur ett livsloppsperspektiv med en multidisciplinär och tvärvetenskaplig ansats där såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsansatser används. Forskningen belyser flera olika aspekter av äldre och åldrande. IFG har till exempel en lång tradition av longitudinella populations- och tvillingstudier som bland annat syftar till att förstå det sociala, psykologiska, biologiska och funktionella åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. IFG:s utbildningar har en multidisciplinär och tvärvetenskaplig ansats. Kurser ges på grund- och avancerad nivå t ex magisterprogram i gerontologi och Specialistsjuksköterskeprogram Vård av äldre samt som uppdragsutbildningar. 

Arbetsuppgifterna på Hälsohögskolan omfattar undervisning och forskning. Undervisningen sker främst inom sjuksköterske- och specialistutbildningsprogrammen på AFO samt inom IFGs kurser på grund- och avancerad nivå. Även undervisning om äldre och åldrande vid Hälsohögskolans övriga program kan ingå, liksom undervisning och utveckling på forskarnivå. Vissa moment i undervisningen sker med hjälp av digital pedagogik. Vi undervisar på svenska och engelska. Forskning är en viktig del av tjänsten och bedrivs inom i omvårdnad, gerontologi hälsa- och vårdvetenskap eller annat tvärvetenskapligt område. Hälsohögskolan bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete; i tjänsten ingår därför att samverka nationellt och internationellt inom utbildning samt forskning.

För att vara behörig som universitetslektor ska du ha avlagt doktorsexamen inom omvårdnad eller ett för tjänsten relevant område och kunna påvisa dokumenterad vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Eftersom tjänsten innebär samarbete mellan flera parter kommer det att läggas stor vikt vid din samarbetsförmåga och förmågan att ta egna initiativ, för att främja utvecklingen av arbetet och få det att gå framåt. Du är självständig och har påvisat god förmåga att planera organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vi ser också att du har erfarenhet av tvärvetenskapliga/tvärprofessionella samarbeten. Vidare är det meriterande om du har avlagt doktorsexamen inom omvårdnad med inriktning mot distriktsköterska, vård av äldre eller gerontologi; specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska eller vård av äldre samt kliniskt arbete som sjuksköterska är meriterande.

För fullständiga behörighetskrav för tjänsten som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i: Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med sex månaders provanställning.

Du kommer erbjudas årsarbetstid för lärare där anställningens villkor regleras i villkorsavtalen och kompletterande kollektivavtal vid Jönköping University. Individuell lönesättning tillämpas.

 

Välkommen med din ansökan senast, 2024-04-28.

Ansökan ska omfatta följande bilagor i PDF-format:

 • personligt brev och cv;
 • styrkt meritförteckning;
 • namn och kontaktuppgifter till minst tre (3) referenser;
 • Vidimerade intyg och examensbevis
 • publikationslista
 • 4 (fyra) utvalda publikationer;
 • Pedagogisk meritportfölj
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2024/987-211
Kontakt
 • Sofi Fristedt, sofi.fristedt@ju.se, +4636-101269
 • Gunilla Björling, gunilla.bjorling@ju.se, +4636-101054
 • Victoria Wage HR, victoria.wage@ju.se, +4636-101570
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, OFR, thomas.axelsson@ju.se, +4636-101076
 • Frida Liabäck, Saco-s, frida.liaback@ju.se, +4636-101480
 • Roger Sandberg, OFR, roger.sandberg@ju., +4636-101214
Publicerat 2024-03-12
Sista ansökningsdag 2024-04-28
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb