Hälsohögskolan, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling. För mer information:School of Health and Welfare  

På avdelningen för naturvetenskap och biomedicin (ANB) bedrivs utbildning för biomedicinska analytiker, inriktning klinisk fysiologi och inriktning laboratoriemedicin, röntgensjuksköterskor och tandhygienister. Det bedrivs också kurser inom biomedicinska och naturvetenskapliga ämnen. Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin samarbetar både med region och kommuner i Jönköpings län och övriga fackhögskolor både vad gäller utbildning och forskning.  

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas man att aktivt delta i såväl undervisning som forskning inom biomedicinsk laboratorievetenskap, framför allt med inriktning mot klinisk fysiologi. Professorn kommer även vara delaktig i utveckling av och medverkan i HHJ:s nya forskarutbildningsområde - Preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Professorn förväntas driva egen forskning som kopplas till biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning klinisk fysiologi och handleda doktorander. 

I professorstjänsten ingår att aktivt söka externa forskningsanslag. Professorn förväntas att bygga nätverk både internt och externt, samt att stärka HHJ:s tvärvetenskapliga ansats. Undervisning, handledning och examination på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna.  

Professorn ingår i HHJ:s forskningsråd och i förekommande fall andra relevanta nämnder och råd. 

Kvalifikationer

För att kvalificeras som professor behöver du som sökande bland annat uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard. Du skall även uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling. Viktigt är även att uppvisa god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt ha förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar.   

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som Professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: Anställningsordningen

Vidare för att kvalificera sig som professor skall du:  

 • Vara legitimerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande  
 • Inneha mycket god analytisk förmåga 
 • Ha förmåga att arbeta självständigt och i team 
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska språket 

För att lyckas och trivas med tjänsten behöver du ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga där du tycker om att dela med dig av kunskap och erfarenhet till både studenter och kollegor med ett positivt förhållningssätt. Du är kreativ, drivande, strukturerad och ansvarstagande. Du sprider energi och engagemang bland dina kollegor och tar eget ansvar för ditt och andras lärande och utveckling. Du har även god förmåga att utveckla utbildning och behöver även ha visat god förmåga att analysera, planera, organisera samt prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.  

Information

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2020-05-03 

Ansökan ska omfatta följande bilagor:  

 • Följebrev med information om den sökande 
 • Avsiktsförklaring (max 2 sidor) (bilaga 1) 
 • Styrkt meritförteckning/CV med referens (bilaga 2) 
 • Vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3) 
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4) 
 • En mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5) 
 • De 10 (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna (bilaga 6a, 6b, ...) 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/950-221
Kontakt
 • Jan Mårtensson, +46 36-10 1251
 • Eleonor Fransson, 036101287
Facklig företrädare
 • Emma Kramer, Lärarförbundet Universitet och Högskola, +46 36-10 1328
 • Fanny Kårelind, +46 36-10 1209
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-05-03

Tilbage til Ledige stillinger