Hälsohögskolan, Avdelningen för socialt arbete

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling. För mer information: Hälsohögskolan  

Avdelningen för socialt arbete (ASA) har runt 30 anställda och är en avdelning vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Utbildningsuppdraget innefattar främst ett socionomprogram med antagning två gånger/år. Dessutom erbjuder ASA möjlighet till magisterexamen i socialt arbete. Totalt finns c:a 300 studenter på grund- och avancerad nivå. Till detta kommer också olika typer av uppdragsutbildningar inom området socialt arbete. Även det internationella utbytet, både på lärar- och studentsidan, är en viktig och växande del av verksamheten.

Vi söker nu en professor i socialt arbete som vill vara med och bidra till utvecklingen av avdelningens utbildningar samt bredda och fördjupa forskningen inom ämnesområdet.

ARBETSUPPGIFTER 
I rollen som professor i socialt arbete ingår undervisning i socionomutbildningen på grund- och avancerad nivå. Du förväntas även delta i och leda utvecklingen av övrig undervisning på samtliga nivåer. Vidare är handledning av doktorander samt undervisning, examination och generellt engagemang genom seminariedeltagande i forskarutbildning en viktig del av tjänsten.

Som professor kommer du bedriva egen forskning med anknytning till forskningsmiljön ”Social challenges Actors Living conditions research VEnues” (SALVE). Du förväntas bygga upp och utveckla livaktiga forskargrupper inom SALVE med relevans för socialt arbete samt söka forskningsanslag och stödja övriga forskningsansökningar inom avdelningen.

Du kommer ingå i en professorsgrupp där ämnesföreträdarskap för ämnet socialt arbete samt ansvar för forskningsmiljön SALVE fördelas mellan er. Forskningsmiljöansvarig ingår i forskningsrådets arbetsutskott och ansvarar för att leda och utveckla forskningsmiljön. Ämnesföreträdaren ansvarar för att följa ämnets utveckling och i samråd med programansvariga säkerställa att lärandemål uppfylls. Ämnesföreträdaren ingår även i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och programansvarig.

Som professor ingår du i Hälsohögskolans forskningsråd samt i den nationella professorsgruppen för socialt arbete.

KVALIFIKATIONER 
För att kvalificera dig som professor ska du ha avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller annat relevant område för sökt tjänst samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Socionomexamen eller annan, för socialt arbete relevant yrkesexamen, är meriterande.

Vidare behöver du uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard. Du ska ha dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens samt vara vetenskapligt skicklig med avseende på självständiga forskningsinsatser. Du har varit ledare för forskningsgrupp, har förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

För att lyckas och trivas i din roll samt främja en god arbetsmiljö behöver du ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har god förmåga att fatta beslut och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har god förmåga att leda och motiverar och förser andra med de förutsättningar som krävs för att ni tillsammans skall uppnå gemensamma mål.

Jönköping University och Hälsohögskolan har en tydlig internationell prägel, vilket ställer krav på obehindrad skriftlig och verbal förmåga i såväl svenska som engelska.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: Anställningsordningen 

INFORMATION 
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

ANSÖKAN 
Välkommen med din ansökan senast 2020-08-15.

Ansökan ska omfatta följande bilagor: 

 • Personligt brev/följebrev med information om den sökande
 • Avsiktsförklaring, inklusive beskrivning av pedagogisk grundsyn samt beskrivning av framtida forskning (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • Styrkt meritförteckning/CV med referenser (bilaga 2)
 • Vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • En mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga, inklusive pedagogisk meritportfölj (bilaga 5)
 • De 10 (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna (bilaga 6a, 6b, ...)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1731-221
Kontakt
 • Thorbjörn Ahlgren, +46 36-10 1334
 • Pia Bülow, +46 36-10 1227
Facklig företrädare
 • Fanny Kårelind, Saco-S, +46 36-10 1209
 • Emma Kramer, Lärarförbundet Universitet och Högskola, +46 36-10 1328
Publicerat 2020-05-06
Sista ansökningsdag 2020-08-15

Tilbage til Ledige stillinger