Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Avdelningen för omvårdnad (AFO) bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Vi har dessutom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktsjuksköterska och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. I samarbete med andra lärosäten ges flera specialistutbildningar.

Avdelningen för omvårdnad (AFO) vid Hälsohögskolan (HHJ) är inne i en expansiv fas och behöver stärka avdelningen med senior kompetens. Därför söker vi nu en professor i omvårdnad som kommer bidra till utvecklingen av avdelningens utbildningar, forskning och HHJ:s forskningsmiljöer. Tjänsten som professor är på heltid med 50% forskning i tjänsten.  

ARBETSUPPGIFTER 

Som professor i omvårdnad kommer du arbeta med undervisning, handledning och examination på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå med inriktning på hälso- och sjukvård för barn- och ungdom. I samarbete med kollegor vid AFO och HHJ kommer du även leda utveckling av utbildning på samtliga nivåer.

I rollen ingår att leda samt bedriva egen innovativ forskning kopplad till ämnet omvårdnad och på så sätt bidra till utveckling av forskningsmiljöer vid AFO och HHJ. En viktig del av tjänsten är också att vara mentor för och stärka och utveckla juniora forskare samt stödja forskare i deras forskningsansökningar och nätverksbyggande. Vidare förväntas du söka och vara drivande i ansökningar av externa forskningsanslag samt bidra till stärkandet av Hälsohögskolans tvärvetenskapliga forskningsansats

I uppdraget ingår att delta i nationella och internationella nätverk och samverka med det omgivande samhället för att aktivt medverka i kunskapsöverföring. Du kommer ingå i Hälsohögskolans forskningsråd och samverka med forskningschef, forskarskolans föreståndare, utbildningschef och Hälsohögskolans VD.

KVALIFIKATIONER 

För behörighet som professor ska du ha en doktorsexamen inom omvårdnad eller annat relevant område. Vidare är du utbildad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdom eller motsvarande.

Du som söker ska kunna uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard.  Du ska ha dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens samt vara vetenskapligt skicklig med avseende på självständiga forskningsinsatser. Du har en bred metodkunskap och förmåga att bedriva forskning med varierande design. Du skall även uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling. 

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av:

 • att leda en forskningsmiljö
 • internationella forskningssamarbeten
 • ämnesansvar för ett forskarutbildningsämne
 • forskning inriktad mot barn med funktionsnedsättningar

Vi söker en lagspelare som har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har god förmåga att fatta beslut och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du leder, motiverar och förser andra med de förutsättningar som krävs för att ni tillsammans skall uppnå gemensamma mål. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Jönköping University och Hälsohögskolan har en tydlig internationell prägel, vilket ställer krav på obehindrad skriftlig och verbal förmåga i såväl svenska som engelska.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: Anställningsordningen 

INFORMATION 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med 50% forskning i tjänsten. Tillträde år 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

ANSÖKAN 

Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2020.  

Ansökan ska omfatta följande bilagor: 

 • Följebrev med information om den sökande
 • Avsiktsförklaring (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • Styrkt meritförteckning/CV med referens (bilaga 2)
 • Vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • En mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5)
 • De 10 (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna (bilaga 6a, 6b, ...)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer Dnr 2020/1956-221
Kontakt
 • Marie Ernsth Bravell, +46 36-10 1312
Facklig företrädare
 • Fanny Kårelind, Saco-S, fanny.karelind@ju.se, +46 36-10 1209
 • Emma Kramer, Lärarförbundet, emma.kramer@ju.se, +46 36-10 1328
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Tilbage til Ledige stillinger