Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Avdelningen för omvårdnad bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Dessutom erbjuds goda möjligheter till vidareutbildning genom specialistsjuksköterska, magisterutbildningar samt genom uppdragsutbildningar.

Hälsohögskolan i Jönköping söker dig som vill bli doktorand inom ämnet omvårdnad.

FORSKNINGSFOKUS
Doktorandanställningarna har forskningsfokus på att studera långvariga ohälsotillstånd inom primärvården där tydliga riktlinjer för vård och behandling saknas. Studera aktuell kunskapsnivå och effekten av eventuell okunskap bland vårdpersonal gällande vissa långvariga ohälsotillstånd inom primärvården, med speciellt fokus på effekter hos de som drabbats. Utveckla interventionsprogram för att underlätta livssituationen för personer med långvariga ohälsotillstånd inom primärvården. Studera samband mellan arbetsmiljö och hälsa/ohälsa, samt strategier för återhämtning.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna som doktorand består av egen forskarutbildning som omfattar 4 års heltidsstudier (8 år på halvtid) enligt forskarskolan i Hälsa- och Välfärd, Hälsohögskolan. Arbetet kommer också innefatta övrig institutionstjänstgöring som universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan med procentsats enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt omfattar undervisning och handledning inom främst sjuksköterske- och specialistutbildningsprogrammen, vilket inkluderar både teoretisk samt verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom ingår undervisning och samarbeten nationellt och internationellt inom utbildning och forskning. Vissa moment i undervisningen sker med hjälp av IKT på svenska och engelska utifrån ett projekt-/problemorienterat arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
För behörighet krävs att sökanden är legitimerad sjuksköterska och har magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande. Särskild hänsyn tas till de sökandes tidigare akademiska meriter, forskningsinriktning, möjlighet att självständigt tillgodogöra sig forskarutbildning och att framgångsrikt slutföra utbildningen inom fastställd studietid. Den som söker ska ha goda kunskaper i både svenska och engelska i både tal och skrift samt god pedagogisk förmåga. Särskilt beaktas om den sökande har erfarenhet av undervisning och handledning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram.

Det är meriterande om den sökande har planerad och/eller påbörjad forskarutbildning, genomgångna doktorandkurser, inklusive forskningsplan med designade studier och utsedda handledare. Det är även meriterande den sökande har projekt där insamlade data kan presenteras. Vetenskapliga presentationer (exempelvis abstract, posters, orala presentationer) på nationella eller internationella kongresser ses också som meriterande.

ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är den 11 november 2019.

I ansökan bifogas:

  • CV
  • Motivering varför du är intresserad av forskarutbildning och den aktuella tjänsten (max 1 sida)
  • Examensbevis (vidimerade kopior)
  • Bevis på grundläggande behörighet (vidimerade kopior)
  • Akademiska referenser
  • Arbetsprover; uppsatser, vetenskapliga arbeten och rapporter

 

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3064-221
Kontakt
  • Annette Nygårdh, +46 36-10 1252
Facklig företrädare
  • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1328
  • Nina Gunnarsson, Saco-S, +46 36-10 1707
Publicerat 2019-10-18
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Return to job vacancies