Hälsohögskolan, VD-kansli

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Avdelningen för omvårdnad (AFO) bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar grundutbildade sjuksköterskor, dessutom bedriver vi specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktsjuksköterska och inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. I samarbete med andra lärosäten ges flera specialistutbildningar. Avdelningen har 43 anställda i en mix av adjunkter, lektorer och professorer. Arbetet på avdelningen leds av en avdelningschef.

AFO är inne i en expansiv fas och behöver stärka avdelningen med senior kompetens. Därför söker vi nu en professor i omvårdnad med inriktning digitalisering och informatik som kommer bidra till utvecklingen av avdelningens utbildningar, forskning och HHJ:s forskningsmiljöer.

 

ARBETSUPPGIFTER 

Som professor i omvårdnad kommer du arbeta med undervisning, handledning och examination på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. I samarbete med kollegor vid AFO och HHJ kommer du även leda utveckling av utbildning på samtliga nivåer.

I rollen ingår att leda samt bedriva egen innovativ forskning kopplad till ämnet omvårdnad, framför allt inom digitalisering och informatik i vården och på så sätt bidra till utvecklingen av AFO:s forskningsinriktningar samt till relevanta forskningsmiljöer vid HHJ.

En viktig del av tjänsten är också att vara mentor för och stärka och utveckla juniora forskare genom att stödja forskare i deras forskningsansökningar och nätverksbyggande. Vidare förväntas du söka och vara drivande i ansökningar av externa forskningsanslag samt bidra till stärkandet av Hälsohögskolans tvärvetenskapliga forskningsansats.

I uppdraget ingår att delta i nationella och internationella nätverk och att samverka med det omgivande samhället i syfte att aktivt medverka i kunskapsöverföring. Du kommer ingå i Hälsohögskolans forskningsråd och samverka med forskningschef, forskarskolans föreståndare, utbildningschef och Hälsohögskolans VD och vice vd.

 

KVALIFIKATIONER 

För behörighet som professor ska du ha en doktorsexamen inom omvårdnad. Utbildning som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med en inriktning som är relevant för avdelningens utbildningar bedöms som meriterande.

Vi ser att du har erfarenhet av forskning och undervisning inom området digitalisering och informatik. Du har också en omfattande och aktuell vetenskaplig produktion av hög kvalitet när det gäller forskning inom digitalisering och informatik. Dokumenterad och betydande erfarenhet av att ha agerat huvudhandledare på forskarnivå är ett krav.

Du som söker ska kunna uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard. Du ska ha dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens samt vara vetenskapligt skicklig med avseende på självständiga forskningsinsatser. Du har en bred metodkunskap och förmåga att bedriva forskning med varierande design. Du skall även uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling.

Meriterande för tjänsten är:

 • erfarenhet av att designa och leda tvärvetenskapliga innovativa projekt, gärna med interventionsdesign, kopplade till omvårdnad
 • erfarenhet av att designa och leda forskningsprojekt inom digitalisering och informatik där varierande design och metoder använts.

Vi söker en lagspelare som har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har god förmåga att fatta beslut och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du leder, motiverar och förser andra med de förutsättningar som krävs för att ni tillsammans skall uppnå gemensamma mål. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Jönköping University och Hälsohögskolan har en tydlig internationell prägel, vilket ställer krav på att du kan uttrycka dig väl i såväl tal samt skrift på både svenska och engelska, eller att du åtar dig att införskaffa de kunskaper som krävs inom bägge språk som möjliggör detta inom en snar framtid.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

 

INFORMATION 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med forskning i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 januari 2022.

 

ANSÖKAN 

Välkommen med din ansökan senast 1 juni 2021.

Ansökan ska omfatta följande bilagor: 

 • personligt brev och CV med referenser
 • styrkt meritförteckning
 • vidimerat examensbevis, doktorsexamen
 • publikationslista med de 10 (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna
 • pedagogisk meritportfölj
 • beskrivning av framtida forskning.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 2022-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2021/1459-211
Kontakt
 • Marie Ernsth Bravell, +46 36-10 1312
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
 • Fanny Kårelind, +46 36-10 1209
 • Kristina Wennefors, Lärarförbundet, 036-550 24 21
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-06-01

Takaisin avoimiin työpaikkoihin