Hälsohögskolan, Forskarskolan

Forskarskolan Hälsa och Välfärd finns vid Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping University. Forskarskolan har en tvärvetenskaplig grund och välkomnar en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg vilket också gynnar samverkan.

Aktuell forskarutbildning genomförs vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, men doktoranderna blir även knutna till forskarskolan Nära Vård. Forskarskolan Nära Vård drivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna, Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet och syftar till att stärka lärarkompetensen och forskningsanknytningen i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Doktoranderna kommer att gå kurser och få möjlighet att verka och knyta kontakter med doktorander och forskare i Forskarskolan Nära Vård, tillika i Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

 

Vi söker nu två Doktorander i hälsa och vårdvetenskap till två olika forskningsprojekt!

 

De två tjänsterna är uppdelade i två olika projekt, där en doktorand kommer att vara knuten till forskningsprojektet, ”Plats för God och Nära Vård i särskilda boenden – vardagsliv och vårdpraktiker”, och en doktorand knuten till forskningsprojektet, ”Be-Well™ – Fotostödda samtal i primärvård för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med stressrelaterad ohälsa”.

 

Forskningsprojektet ”Plats för God och Nära Vård i särskilda boenden – vardagsliv och vårdpraktiker” fokuserar på hur särskilda boenden för äldre kan utformas för att både vara en plats där man kan känna sig hemma och samtidigt vara en plats för vård och omsorg som möter de äldres behov.

Projektet antar ett perspektiv på rum och plats där miljön ses som sammanflätad med platsens aktörer och sociala praktiker och adresserar frågor relaterade till vad God och Nära Vård innebär på ett särskilt boende samt hur inomhus- och utomhusmiljöer, inklusive digital teknik, kan stödja God och Nära Vård på dessa platser. Projektets övergripande syfte är att förstå hur särskilda boenden behöver utformas för att uppfylla kraven på God och Nära Vård och samtidigt vara platser som möjliggör ett gott vardagsliv för de äldre.

Huvudhandledare för forskningsprojektet ”Plats för God och Nära Vård i särskilda boenden – vardagsliv och vårdpraktiker” är Professor Lena Rosenberg

 

För behörighetskrav, mer information och hur du ansöker till tjänsten som doktorand inom forskningsprojektet ”Plats för God och Nära Vård i särskilda boenden – vardagsliv och vårdpraktiker”, klicka här!

 

Forskningsprojektet "BeWell™ – Fotostödda samtal i primärvård för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med stressrelaterad ohälsa" vilket är tvärvetenskapligt, utgår från Region Kronoberg och sker i samarbete mellan Jönköping University, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

I projektet har deltagarna följts före, efter och sex månader efter deltagande i en nyutvecklad behandlingsmetod i primärvården och jämförts med en kontrollgrupp. Data som samlats in kommer från frågeformulär, intervjuer samt fotografier. I doktorandprojektet ingår delstudier med kvantitativa, kvalitativa och mixade metoder. Vissa data till detta finns insamlade men doktoranden kommer också att, under handledning, planera för och genomföra ytterligare en uppföljning av deltagarna.

Huvudhandledare för forskningsprojektet, ”Be-Well™ – Fotostödda samtal i primärvård för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med stressrelaterad ohälsa”, är Docent Petra Wagman

 

För behörighetskrav, mer information och hur du ansöker till tjänsten som doktorand inom forskningsprojektet ”BeWell™ – Fotostödda samtal i primärvård för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med stressrelaterad ohälsa”, klicka här!

 

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön i enlighet med lönestege för doktorander vid HHJ
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2136-211
Kontakt
  • Petra Wagman, +4636-101261
  • Lena Rosenberg, +4636-101395
Facklig företrädare
  • Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
  • Roger Sandberg, Lärarförbundet, +4636-101214
  • Frida Liabäck, Saco-s, +4636-101480
Publicerat 2023-05-02
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb