Hälsohögskolan, Institutet för gerontologi

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Institutet för Gerontologi (IFG) bedrivs forskning och utbildning inom ämnet gerontologi utifrån biologiska, psykologiska och sociala perspektiv, såväl som utifrån ett livsloppsperspektiv. IFG är ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt institut där personalens olika kompetenser gör det möjligt att studera ålder, äldre och åldrande ur ett brett perspektiv. Våra mål är att öka kunskaperna om äldre och åldrande genom attraktiva utbildningar, att bedriva ledande gerontologisk forskning, både nationellt och internationellt, samt att verka för praktisk tillämpning av dessa kunskaper i det omgivande samhället. Personalen vid IFG är aktiva medlemmar i forskningsmiljön Aging Research Network – Jönköping vid Hälsohögskolan som syftar till att öka den vetenskapliga kunskapen om äldre och åldrande för att på så vis öka förståelsen av människans åldrande och äldres roll i samhället. Forskning som bedrivs ska också vara relevant för äldre människors livsvillkor, inte minst för kvaliteten inom service, omsorg och vård.

INSTITUTET SÖKER NU EN UNIVERSITETSLEKTOR I GERONTOLOGI

ARBETSUPPGIFTER
Anställningen avser främst undervisning i gerontologi och geriatrik som ges inom ramen för Hälsohögskolans olika grundprogram såsom sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapiprogrammet och socionomprogrammet samt på avancerad nivå inom magister/masterutbildning i gerontologi samt specialistsjuksköterskeutbildningsprogrammet Vård av äldre. Även fristående kurser och undervisning i uppdragsutbildning ingår. Undervisningsformerna är varierande och omfattar föreläsningar, seminarier och workshops samt handledning och examination. Undervisning och handledning kan komma att vara aktuellt även på forskarnivå i forskarskolan Hälsa och Välfärd. Undervisning bedrivs på svenska och engelska såväl på campus som distans. Kompetensutveckling och administrativa uppgifter ingår i anställningen. I anställningen ingår också att medverka i olika former av utvecklingsarbete.

Som universitetslektor förväntas du bidra med egen forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Med fördel ägnar du dig åt tillämpad forskning kring vård och omsorg av äldre personer i samverkan med kommunal verksamhet, region eller näringsliv. Möjlighet till viss intern forskningstid föreligger men du förväntas även söka externa forskningsmedel. Ett flertal seniora forskare med internationella nätverk finns på IFG vilket kan underlätta din etablering och utveckling som forskare. Läs mer om Hälsohögskolans forskning, https://ju.se/om-oss/halsohogskolan.html

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en professionsutbildning och doktorsexamen med inriktning mot vård, omsorg eller närliggande ämne. Du har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och förbinder dig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren.

Du ska ha erfarenhet av äldreforskning och det är meriterande om du har fördjupade kunskaper inom tillämpad forskning inom geriatrik och biologiskt åldrande. Det är även meriterande om du tidigare har blivit beviljad externfinansierad forskning. Du har mycket goda kunskaper i både engelska och svenska och har dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Som person är du utvecklingsinriktad och har förmåga att arbeta självständigt men även samarbeta i team. Vi tror att du har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete för att uppnå god kvalitet och hålla utsatta tidsramar. Detta innebär också att du är flexibel och tar egna initiativ för att bidra till utveckling i såväl utbildning som forskning.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

ANSTÄLLNING
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100%. Start 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med sex månaders provanställning.

ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 29 december 2019.

Ansökan ska omfatta följande bilagor:

 • följebrev med information om den sökande
 • avsiktsförklaring (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • styrkt meritförteckning/CV (bilaga 2)
 • vidimerat examensbevis doktorsexamen (bilaga 3)
 • intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • en mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5)
 • maximalt fem mest relevanta refereegranskade publikationerna för det sökta lektoratet (inklusive
 • doktorsavhandling, bilaga 6a, 6b, ...)
 • publikationslista (bilaga 7)
Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3817-221
Kontakt
 • Linda Johansson, Rekryterande chef , 036-101253
Facklig företrädare
 • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1328
 • Nina Gunnarsson, Saco-S, +46 36-10 1707
Publicerat 2019-10-18
Sista ansökningsdag 2019-12-29

Terug naar vacatures