Hälsohögskolan, Avdelningen för socialt arbete

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Avdelningen för socialt arbete (ASA) söker nu en Professor i socialt arbete.

Utbildningsuppdraget innefattar främst ett socionomprogram med antagning 2 ggr/år. Dessutom erbjuder ASA möjlighet till magisterexamen i socialt arbete. Totalt finns ca 300 studenter i systemet på grund- och avancerad nivå.

Avdelningen har cirka 30 medarbetare. Förutom socionomprogrammet och magisterutbildningen ingår också olika typer av uppdragsutbildningar inom området socialt arbete. Även det internationella utbytet, både på lärar- och studentsidan, är en viktig del av verksamheten.

Forskningen vid Hälsohögskolan sker i en tvärvetenskaplig kontext präglad av verksamhetsrelevant forskning inom hälsa och välfärd, där forskning inom socialt arbete är en viktig del. Hälsohögskolans forskning har hög relevans i förhållande till flera av de utmaningar som finns inom dagens och morgondagens samhälle. I detta syftar Hälsohögskolans forskning till att i förlängningen förbättra människors levnadsvillkor och kvalitén inom vård och omsorg.

Arbetsuppgifter

Bland våra professorer i socialt arbete ingår uppdragen att vara ämnesföreträdare för socialt arbete och att leda arbetet med forskning inom området. Uppdragen fördelas bland professorerna och kan växla över tid. Att vara ämnesföreträdare innebär ett ansvar för program- och kursutveckling för ämnet socialt arbete utifrån undervisning, handledning och examination på grundnivå- och avancerad nivå främst inom socionomprogrammet. Du kommer även att:

 • handleda doktorander
 • bedriva forskning och söka externa forskningsmedel
 • stödja forskare vid ASA i arbetet med forskningsansökningar och relevant nätverksbyggande
 • delta i avdelningens och Hälsohögskolans kvalitets- och förbättringsarbete för forskning och utbildning
 • delta i skolans och avdelningens internationella arbete för att stärka och utveckla utbildnings- och forskningssamarbete
 • vara aktivt deltagande i avdelningens olika aktiviteter.

Kvalifikationer

Uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet vad gäller bredd och djup inom ämnesområdet samt arbeten som är av god internationell standard. Vara vetenskapligt skicklig med avseende på självständiga forskningsinsatser, varit ledare för forskningsgrupp, ha förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens. Du behöver även ha:

 • pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling
 • genomgått utbildning i forskarhandledning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap
 • dokumenterad och betydande erfarenhet av att ha agerat huvudhandledare på forskarnivå
 • erfarenhet av handledning av doktorander. Handledartiden ska omfatta väsentlig del av forskarutbildningen, i normalfallet två doktorander. I de fall sådan erfarenhet saknas, ska det på annat vis styrkas att du på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • god förmåga att samverka med omvärlden – nationellt och internationellt.

För att klara av arbetet ska du vara bra på att planera, organisera och prioritera i ditt arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Du behöver ha förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar. Du ska uppvisa förmåga att leda verksamheten och motivera personal, ha mod att fatta beslut och ta ansvar i din roll samt förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Vi ser att du är en person som har god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig mycket bra i tal och skrift både på svenska och engelska.

Vidare är det meriterande om du har:

 • erfarenhet av att bedriva samskapande praktiknära forskning med relevans för socialt arbete
 • dokumenterad erfarenhet av praktiskt socialt arbete
 • goda kunskaper i kvantitativ design och statistisk analys

 

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som professor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i våra Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: https://ju.se/om-oss/anställningsordning

Ansökan

Välkommen med din ansökan, senast 2023-01-15.

Till ansökan bifogas följande bilagor i PDF-format:

 • personligt brev och CV
 • styrkt meritförteckning
 • referenser
 • vidimerade intyg och examensbevis
 • publikationslista
 • 10 utvalda publikationer
 • pedagogisk meritportfölj
 • beskrivning av framtida forskning

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.

Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4296-211
Kontakt
 • Pia Bülow, +4636-101227
Facklig företrädare
 • Roger Sandberg, Lärarförbundet, +4636-101214
 • Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
 • Frida Liabäck, +4636-101480
Publicerat 2022-11-28
Sista ansökningsdag 2023-01-15

Tillbaka till lediga jobb