Hälsohögskolan, VD-kansli

Söker du ett uppdrag där du får kombinera ditt goda ledarskap med ett intresse av att bygga och utveckla utbildnings och forskningsmiljöer? Hälsohögskolan vid Jönköping University kan erbjuda dig en nyckelposition med stora påverkansmöjligheter i en attraktiv akademisk miljö och medverkan i samhällets förnyelse och utveckling.

Ditt uppdrag blir att leda Hälsohögskolan in i framtiden. Du kommer till Jönköping University (JU), ett lärosäte med stark utveckling och i en expansiv fas, och en fackhögskola, Hälsohögskolan, med forskning och utbildning av högsta klass. Fokus ligger i att förverkliga JU:s strategiska mål; utveckla kunskap och innovation tillsammans med det omgivande samhället, samarbeta över och bortom gränser, arbeta för ett livslångt lärande i en entreprenöriell miljö och en engagerad forskning och utbildning som bidrar till en hållbar framtid.

Som vd svarar du inför en styrelse med Jönköping Universitys rektor som ordförande. Du har en nära dialog med rektor och den övriga högskoleledningen och ingår i JU:s ledningsgrupp där helhetssyn och förmåga att bidra till hela JU:s utveckling är central. Som vd för Hälsohögskolan har du en ledningsgrupp som stödjande och rådgivande organ.

Ditt ansvar omfattar Hälsohögskolans verksamhet, personal, ekonomi och resultat, som drivs tillsammans med sex underställda avdelningschefer. Det blir din uppgift och utmaning att omsätta de strategiska målbilderna i resultat som leder till utveckling av undervisning och forskning, liksom att stärka samverkan och kunskapsöverföring. Som vd har du också ansvar för finansiering liksom för att upprätthålla och bygga nätverk och kontakter med externa parter, näringsliv och samhälle, regionalt, nationellt och internationellt. Du säkerställer för kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö för kollegor och medarbetare.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas för sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

Hälsohögskolan är en ledande utbildare inom hälsa, äldrevård, rehabilitering, omvårdnad, geriatrik och socialt arbete. Utbildningar erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och anses framstående i nationella utvärderingar. Hälsohögskolan utbildar arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, ortopedingenjörer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, socionomer, tandhygienister och ansöker för närvarande om rättighet att bedriva tandläkarutbildning. Den tvärvetenskapliga forskningen och forskarutbildningen är inriktad på att förbättra metoder för bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd.

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom stiftelsehögskolan Jönköping University och är organiserad som ett aktiebolag inom koncernen. Hälsohögskolan har ca 2 800 studenter och ca 135 anställda.

För att framgångsrikt kunna leda i vår verksamhet behöver du ha gedigen erfarenhet som ledare och chef för en akademisk institution eller annan liknande komplex organisation med fullt ansvar för en verksamhet, resurser och en större personalgrupp. Du behöver ha erfarenhet från arbete i ledningsgrupp. Har du tidigare lett genom andra chefer ser vi detta som meriterande.

Vi söker dig med minst docentkompetens som är disputerad inom ett, för verksamheten, relevant område. Professorskompetens är meriterande. Vi ser att du har erfarenhet av interdisciplinär akademisk verksamhet samt av att leda, bygga och utveckla såväl utbildnings- som forskningsmiljöer. Du har god kännedom om universitets- och högskolesektorn, vårdsektorn eller välfärdssektorn.

Förståelse för kvalitetssäkringsarbete är viktigt samt erfarenhet av att framgångsrikt leda i förändring, att utveckla organisation och människor. För att lyckas i rollen ser vi att du har ett brett och relevant nätverk. Du har mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt i svenska och engelska. Erfarenhet av nationella och internationella samarbeten ser vi som en fördel.

Vi tror att du är visionär, en strateg som ser möjligheter. Du kan presentera en idé, en möjlighet, driva och utveckla mot uppsatta mål och strategier, omsätta i handling och resultat. Du har en vilja att föra fram Hälsohögskolan och JU, stärka och utveckla bådas position. Du har helhetssyn, kan arbeta för både lärosätets och Hälsohögskolans bästa.

Du har förmåga att samverka med andra vetenskapliga miljöer/områden, regionen, kommunerna, näringslivet, internationella organisationer, studenter och fackliga organisationer. Du vidareutvecklar goda relationer och skapar nya relationer. Du vill och kan vidareutveckla Hälsohögskolans nationella och internationella nätverk och samarbeten, attrahera finansiering.

Som chef och ledare fattar du förankrade beslut med integritet, lyhördhet och transparens och ditt ledarskap kännetecknas av tydliga strukturer för mål, styrning och uppföljning.  Du leder andra chefer med tillit och ditt ledarskap kännetecknas av dialog och samspel. Engagemang, en god kommunikativ förmåga och förtroende för kollegor och medarbetare är beskrivande för ditt ledarskap.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du senast den 14 november. Handlingar som inkommer till Hälsohögskolan blir allmänna handlingar.

Är du intresserad eller har frågor så är du varmt välkommen att kontakta SOURCE konsulter: Ann Peyron tel 0708–784226, ann.peyron@source-executive.se eller Bianca Gideback, tel 0708–110364,  bianca.gideback@source-executive.se.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas för sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/2960-221
Facklig företrädare
  • Nina Gunnarsson, Saco-S, +46 36-10 1707
  • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1328
  • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Publicerat 2019-10-18
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Wróć do ofert pracy