Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Hälsohögskolans forskningsprofil möter välfärdssamhällets nuvarande och framtida utmaningar samt omställningen till integrerad vård och omsorg. Hälsohögskolans forskningsmiljö tar sin utgångspunkt i Studies on integrated health and welfare (SIHW). Du kan läsa mer om Hälsohögskolans forskningsinriktningar på hemsidan: https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar.html

Inom forskningsmiljön SIHW är fokus på tillämpad, tvärvetenskapligt och interprofessionell forskning som syftar till att bevara och återskapa individers hälsa och välbefinnande samt forma framtidens välfärdssystem. Forskning vid SIHW genomförs i nära samarbete och tillsammans med många olika aktörer och organisationer, framför allt Region Jönköping Län och kommunerna i länet. Forskning inom SIHW fokuserar på:

 • Samverkan och kontinuitet inom hälso- och sjukvård samt välfärdstjänster
 • Personcentrerat tillvägagångssätt
 • Bestämningsfaktorer för hälsa och välbefinnande
 • Digitalisering
 • Organisation
 • Jämställdhet, mångfald och inkludering
 • Främjande och förebyggande åtgärder
 • Egenvård
 • Deltagande av berörda parter.

 

Arbetsuppgifter

Förändringar som omställning mot integrerad vård och omsorg är komplexa och kan innebära utmaningar av olika slag, vilket innebär att forskning gällande exempelvis nya arbetssätt, jämlik vård, metodutveckling och implementering av resultat behövs.

Som postdoktor kommer du arbeta i nära samarbete med andra forskare vid Hälsohögskolan såväl som andra aktörer och organisationer för att identifiera frågeställningar och bedriva projekt. Forskningen som bedrivs ska överensstämma med de fokusområden som beskrivs ovan. Som en del i arbetet som postdoktor ingår också att göra en större kunskapssammanställning gällande integrerad vård och omsorg för att identifiera kunskapsglapp och behov av vidare forskning.

I arbetet som postdoktor ingår uppgifter som att planera och designa studier, förbereda etikansökningar, rekrytera deltagare, samla och analysera forskningsdata. Vidare förväntas du redovisa resultat i både vetenskapliga och praktiknära sammanhang inklusive skriva vetenskapliga artiklar och medverka vid konferenser. Deltagande i arbete med att skriva forskningsansökningar ingår också.

Som postdoktor kommer du huvudsakligen leda och bedriva forskning, men viss undervisning/handledning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetet förutsätter tät kontakt med samarbetspartners i de berörda externa organisationerna. Att bygga och upprätthålla goda arbetsrelationer kommer att vara av största vikt.

Du kommer anställas på en avdelning vid Hälsohögskolan vilken beslutas i samråd med utgångspunkt i ditt forskningsintresse/profil. Du kommer arbeta nära och erhålla stöd från senior forskare som ansvarar för forskningsmiljön.

 

Kvalifikationer

 • Avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan har gått ut.
 • Doktorsexamen inom området hälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete, klinisk diagnostik eller behandlingsvetenskap eller närliggande ämne som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa områden. 
 • Vi söker en motiverad och drivande lagspelare och nätverksbyggare som samtidigt har god förmåga att arbeta systematiskt och självständigt.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

 

Meriterande

 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig/interprofessionell forskning.
 • Erfarenhet från att ha använt både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.
 • Kunskap om Integrerad vård och omsorg (Nära vård).
 • Erfarenhet från forskning i samverkan med omgivande samhället.
 • Uppvisande av självständighet som forskare genom referee-granskade publikationer efter disputation.
 • Tidigare erhållna forskningsanslag.

 

Information

 Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under två år med tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2024.

Ansökan ska innehålla:

 • Cv och personligt brev
 • Styrkt meritförteckning
 • Referenser
 • Vidimerade intyg och examensbevis
 • Publikationslista
 • Kort forskningsplan (max 2 sidor) med fokus på integrerad hälsa och välfärd med koppling till SIHWs fokusområde(n)
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2025-211
Kontakt
 • Linda Johansson, +4636-101253
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
 • Frida Liabäck, Saco-s, +4636-101480
 • Roger Sandberg, Lärarförbundet, +4636-101214
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-02

Tillbaka till lediga jobb