Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Jönköping University är ett i huvudsak samhällsvetenskapligt ämne med en utbildnings- och forskningsverksamhet inriktad mot hållbarhet och kommunikation (Sustainable Communication). Ämnesområdet är placerat vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som har rätt att utfärda forskarexamen inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt ämnesområde.

Tillsammans med Klimatrådet vid Länsstyrelsen i Jönköpings län söker vi nu en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning miljökommunikation. 

Dagens miljöarbete- och engagemang på olika nivåer i samhället skapar ett stort behov av kunskaper baserade på vetenskaplig evidens. Ny forskning kan underlätta att uppsatta resultatmål nås, och vägleda nya satsningar. Syftet med doktorandprojektet är att undersöka kommunikativa framgångsfaktorer för klimatarbetet på regional nivå. Mer exakt studeras det vid Länsstyrelsen i Jönköpings län inrättade Klimatrådet.; en nationellt sett unik samverkansform inom klimatarbete som sedan 2011 engagerar kommuner, myndigheter, akademin, företag och organisationer med fokus på minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Som doktorand kommer du tillsammans med dina handledare att, med olika metoder, utföra delstudier där Klimatrådets satsningar analyseras med fokus på fungerade/icke-fungerande klimatkommunikation. Studierna ska dels förse Klimatrådet med tillämpade kunskaper som kan bedömas, utvärderas och följas upp, dels bidra med nya rön inom det internationellt etablerade forskningsfältet Environmental communication.   

ARBETSUPPGIFTER
Den huvudsakliga arbetsuppgiften innebär att ägna sig åt forskarutbildning. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan författa en avhandling i ovan nämnda projekt och att fullfölja föreskrivna doktorandkurser. 

Förutom forskarutbildning kan undervisning ingå, främst inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga kandidatprogrammet och magister-/mastersprogrammet International Communication. Omfattningen av undervisningen får under anställningen uppgå till maximalt 20 % av heltid.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har avlagt en examen på avancerad nivå alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande kunskaper. Du har en grundutbildning inom ett samhällsvetenskapligt program, med fördel ett medie- och kommunikationsvetenskapligt program, eller ett annat program som arbetsgivaren bedömer som närstående ämnesområde. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet från miljösektorn och inte minst miljökommunikation, vare sig det handlar om arbete inom myndigheter eller inom den privata sektorn, är meriterande. Det är även meriterande att ha arbetat både med kvantitativa och kvalitativa metoder. Meriterande är vidare att ha tidigare erfarenhet av forskningsanknutna aktiviteter, till exempel datainsamling, analysförfarande och rapport/artikelskrivning.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och vid bedömningen kommer hänsyn att tas till dokumenterad samarbets- och initiativförmåga. I ditt arbete har du ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Du ska obehindrat kunna använda dig av svenska språket och ha goda kunskaper i engelska.

ANSTÄLLNING
Doktorandanställningen omfattar 100 % med tillträde 1 augusti 2018. Anställningen som doktorand, som avslutas med doktorsexamen, omfattar maximalt fyra års heltidsstudier. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering. Du kommer att ha din fysiska arbetsplats på JU, men du kommer även att erbjudas möjligheten att ha en arbetsplats på Länsstyrelsen i Jönköping. 

UPPLYSNINGAR

Vid frågor, vänligen kontakta
Avdelningschef Håkan Sandgren, 036–10 13 55: hakan.sandgren@ju.se
Professor Peter Berglez, 036-10 13 96: peter.berglez@ju.se
Klimatrådet Andreas Olsson, 010-223 64 74 andreas.olsson@lansstyrelsen.se

Fackliga representanter:
Ingrid Bardon, Lärarförbundet, 036–10 13 90: ingrid.bardon@ju.se   
Britt-Marie Leivik-Knowles, Saco-S, 036-10 14 53: britt-marie.leivik-knowles@ju.se

ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2018-03-04. Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem. Bilagor föredras i PDF-format. 

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld  ansökan om antagning 
  • Ca tre sidor lång forskningsplan (föreslå problemformulering, teori och metod och tidplan för ett tänkbart doktorandprojekt kring Klimatrådets klimatkommunikation: använd www.klimatradet.se som underlag)
  • Vidimerad CV med examina, yrkeserfarenheter och andra relevanta meriter
  • Vidimerat intyg som verifierar utbildningar och behörigheten för forskarutbildning inklusive engelska på gymnasienivå
  • Examensarbeten, uppsatser och tidigare publikationer av relevans
  • Referenter (2 personer)

Jönköping University i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Klimatrådet Jönköpings län.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/666-221
Publicerat 2018-02-05
Sista ansökningsdag 2018-03-04

Inapoi la locuri de munca vacante