Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Avdelningen för språk och litteratur (ASK) bedriver verksamhet inom lärarprogrammen från förskola till ämneslärare och inom medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet samt inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och litteraturvetenskap som fristående kurs.
Vi söker nu en doktorand med intresse för forskning som bidrar till att öka såväl skolans som lärarutbildningens kompetens inom det digitala området.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten omfattar totalt fyra års forskarstudier på heltid. I arbetsuppgifterna kan institutionstjänstgöring om maximalt 20 % ingå, t ex undervisning på lärarprogrammen samt handledning av examensarbete. Doktorandtjänsten förlängs då till fem år. Avhandlingsarbetet ska inriktas mot digitaliseringen i lärarutbildningen, gärna med en specialisering mot språk och litteratur. Sökande förutsetts bidra till utveckling av forskningsmiljön CCD och ämneskollegiets verksamhet.

Vid Högskolan för Lärande och Kommunikation bedrivs forskarutbildning inom Pedagogik, Handikappvetenskap och Medie- och kommunikationsvetenskap. Doktorandtjänsten som här utlyses är placerad inom forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering – som är en nationell forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet. Syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning.

Läs mer om UPGRADE
Läs mer om Grade research

Tjänsten är dessutom knuten till den nätverksbaserade nationella och internationella forskningsmiljön CCD - Communication, Culture, and Diversity med en nod baserad vid HLK och JU. Inom gruppen CCD@JU bedrivs tvärvetenskaplig forskning om lärande, språk, flerspråkighet, och litteratur med fokus på ex/inkluderande kommunikativa praktiker. Digitalisering, globalisering och lärande i ett medietätt samhälle är centrala teman, som inbegriper frågor om flerspråkighet och maktstrukturer lokalt och globalt. Forskargruppen arbetar både med praktiknära forskning och grundforskning i området.

Kvalifikationer

Du ska du ha avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Dessutom behöver du ha särskild behörighet, d.v.s. ha läst minst 90 hp i pedagogik på grund- eller avancerad nivå och ha gjort ett självständigt forskningsarbete om minst 15 hp på lägst grundnivå (G2) av relevans för ämnesområdet. Den särskilda behörigheten kan du också ha förvärvat i Sverige eller utomlands genom utbildning och yrkesverk­samhet som bedöms likvärdig med föregående förutsättning för särskild behörighet. Speciell tonvikt vid en sådan bedömning ska läggas vid det självständiga arbetet. Det ses som meriterande om du innehar en lärarexamen.

Anställning

Doktorandanställningen omfattar 100 % (minst 80 % doktorandstudier/max 20 % institutionstjänstgöring) med tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand, som avslutas med doktorsexamen, omfattar maximalt fyra års heltidsstudier. Lokala riktlinjer finns för löneplacering.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-15. Bilagor föredras i PDF-format. Ansökan ska innehålla:
• CV och personligt brev
• Styrkt meritförteckning
• cirka fem sidors forskningsskiss, som ska innehålla problemformulering/ar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt en tidsplan för genomförandet av forskningsarbetet
• Vidimerade intyg och examensbevis som verifierar utbildningar och behörigheten för forskarutbildning
• Examensarbeten, uppsatser och tidigare publikationer av relevans
• Referenser

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 % (minst 80 % doktorandstudier/max 20 % institutionstjänstgöring)
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/996-221
Kontakt
  • Fredrik Ebefors, +46 36-10 1386
  • Ylva Lindberg, +46 36-10 1495
  • Elisabet Sandblom, +46 36-10 1447
Facklig företrädare
  • Rebecka Florin Sädbom, Lärarförbundet, +46 36-10 1482
  • Mikael Gustafsson, Saco, +46 36-10 1178
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Inapoi la locuri de munca vacante