Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Avdelningen för omvårdnad (AFO) bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar grundutbildade sjuksköterskor. Vi har dessutom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktsjuksköterska och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. I samarbete med andra lärosäten ges flera specialistutbildningar.

I huvudområdet omvårdnad studeras människa, hälsa, miljö, liksom samskapande omvårdnad. För att erhålla kvalité och säkerhet i omvårdnad fokuseras de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

VAD ERBJUDER VI?

I rollen som universitetslektor i omvårdnad omfattas arbetsuppgifterna av undervisning och forskning. Undervisningen sker främst inom sjuksköterske- och specialistutbildningsprogrammen, vilket inkluderar både teoretisk och praktisk undervisning. Dessutom ingår undervisning och utveckling på både grund-, avancerad- och forskarnivå. Vissa moment i undervisningen sker med hjälp av IKT på svenska och engelska utifrån ett projekt-/problemorienterat arbetssätt.

Hälsohögskolan bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete och i tjänsten finns goda möjligheter till att samarbeta nationellt och internationellt inom utbildning och forskning.

VEM SÖKER VI?

Vi söker dig som har en specialistsjuksköterskeutbildning inom relevant område för utbildningar som bedrivs på avdelningen. Du har en doktorsexamen inom omvårdnad eller hälsa och vårdvetenskap. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi, barn och ungdom-, distrikt, intensiv- eller psykiatrisk sjukvård är meriterande.

Du ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och ledaregenskaper från såväl undervisning som forskning och du har visat på god förmåga att samverka med omvärlden. Etablerade internationella nätverk/kontakter med forskare på andra lärosäten är meriterande, liksom aktivt pågående vetenskaplig produktion med publikationer i internationella för ämnesområdet relevanta forum.

Du som söker har även:

 • visat på god metodologisk kompetens med publikationer inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod.
 • potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet på såväl det egna universitetet, som i samarbete med nationella och internationella kontakter.
 • genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Som person är du kommunikativ och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi tror att du har god potential att planera, organisera och prioritera ditt arbete för att uppnå god kvalitet och hålla utsatta tidsramar. Du tycker om att dela med dig av din ämneskunskap och erfarenhet till våra studenter. Du sprider energi och engagemang bland dina kollegor och tar eget ansvar för ditt och andras lärande och utveckling.

Jönköping University vill vara en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

INFORMATION
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-29

Ansökan ska omfatta följande bilagor:

 • följebrev med information om den sökande
 • avsiktsförklaring (max 2 sidor)(bilaga 1)
 • styrkt meritförteckning/CV (bilaga 2)
 • vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3)
 • intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • en mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5)
 • de fem (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna för det sökta lektoratet (bilaga 6a, 6b, ...)
 • publikationslista (bilaga 7)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2021/1124- 211
Kontakt
 • Annette Nygårdh, +46 36-10 1252
Facklig företrädare
 • Fanny Kårelind, +46 36-10 1209
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
 • Roger Sandberg Lärarförbundet, +46 36-10 1214
Publicerat 2021-03-15
Sista ansökningsdag 2021-04-29

Inapoi la locuri de munca vacante