Forskarskolan

Forskarskolan Hälsa och Välfärd (FS) har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. FS har en tvärvetenskaplig grund som syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg, detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens behov i fokus.

Jönköping Universitys fyra fackhögskolor bedriver forskning och forskarutbildning inom ett stort antal utvalda områden. Ett av de är Jönköping Academy (JA) som syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med JA är att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Tre av Jönköping Universitys fackhögskolor (HHJ, HLK och JIBS) har ingått ett forskningssamarbete med socialförvaltningen på Jönköpings kommun som skapar utrymme för tvärvetenskaplig forskning.

Vi söker därför nu en doktorand inom välfärd och socialvetenskap som med oss vill främja ny kunskap inom ledarskap, organisation och välfärd och som kommer att vara knuten till projektet - ”Att utveckla nya ledare inom socialtjänsten – om ledarskap och organisatoriska förändringar för framtiden” (LedaS).

 

Projektet, som sträcker sig över fyra år och har en transdisciplinär ansats, ämnar utforska implementering av nya kompetensutvecklingsprogram inom socialtjänstens verksamhet.

Det bedrivs i nära samarbete med socialförvaltningen i Jönköping och Jönköping Academy och inbegriper kontinuerlig samverkan med olika aktörer inom förvaltningen, genom exempelvis workshoppar, lärandeseminarier och föreläsningar. Huvudsyftet med projektet är att utforska hur processer i ledarskapsutveckling återspeglas i organisatorisk kultur, processer och strukturer.

 

Som doktorand ägnas tiden enbart åt doktorandstudier vilket bland annat inkluderar forskarutbildningskurser, seminarier, presentation vid konferenser, samt avhandlingsarbete.

Doktorandstudierna innebär självständigt forskningsarbete i nära samarbete med projektgruppen och handledarna. Projektet baseras på såväl kvantitativa som kvalitativa data.

Insamlingen av data sker longitudinellt och det förväntas att du tar huvudansvar för både datainsamling och analys.

Tjänsten omfattar totalt fyra års forskarstudier och genomförs inom ramen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd.

Vi söker dig som har avlagt en examen på avancerad nivå i samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Du har ett genuint intresse för samhällsvetenskaplig forskning och har ett kritiskt förhållningssätt. Tidigare erfarenheter av forskningsarbete med olika vetenskapliga metoder är meriterande likaså yrkeserfarenhet inom offentliga organisationer, ledning och HR.

Du har god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift. Vidare är du kreativ och självständig.

 

Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad i enlighet med ”Avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander”, startdatum är så snart som möjligt, enligt överenskommelse. .

Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 60hp för doktorsexamen. Utöver detta skrivs ett avhandlingsarbete som omfattar 180hp.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-16

Bilagor föredras i PDF format och skall innehålla följande dokument:

  • cv och personligt brev
  • vidimerade intyg och examensbevis
  • kontaktuppgifter till minst två (2) referenser

Har du vetenskapliga publikationer är det av intresse att även dessa bifogas ansökan.

 

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1287-211
Kontakt
  • Monika Allgurin, +4636-101215
  • Timur Uman, +4636-101789
Facklig företrädare
  • Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
  • Roger Sandberg, Lärarförbundet, +4636-101214
  • Frida Liabäck, Saco-s, +4636-101480
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb