Högskolan för lärande och kommunikation, Avd. för psykologi och pedagogik

Forskarskolan i vuxnas lärande syftar till att stärka dagens svaga forskningsanknytning vid våra lärarutbildningar vad gäller forskning och kunskap om vuxnas lärande. Dels genom att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om vuxnas lärande i relation till två utbildningsinstitutioner som riktar sig till vuxna – och för vilka lärarutbildningarna har ett ansvar att utbilda lärare till: den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskolan. Dels genom att bidra med forskningsbaserad praktiknära kunskap kring lärares didaktiska arbete i dessa sammanhang. Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet, som är värdinstitut, Jönköping University och Stockholms universitet. Finansiär är Vetenskapsrådet.

Doktoranderna i forskarskolan i vuxnas lärande ingår i forskningsmiljön Livslångt lärande. Forskningsmiljön Livslångt lärande engagerar sig i forskning som stöder livslångt lärande och social hållbarhet med fokus på vuxnas lärande. Inom miljön är utgångspunkten att livslångt lärande avser en löpande, livslång individuell bildningsprocess som sker i olika formella och informella sammanhang. En stor del av forskningen rör det som sker i arbetsliv och i utbildningssammanhang, men studier sker även av det som händer på marginalen och det som utspelas i de nya gränsland som uppstår i förändringar på regional, nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften som doktorand är att ägna sig åt forskarstudier. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan författa en doktorsavhandling i ovan nämnda projekt på svenska eller engelska och att fullfölja föreskrivna doktorandkurser.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning med maximalt 20 procent.

Som doktorand förväntas du vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen, interagera aktivt i och bidra till forskarutbildningsmiljön genom exempelvis deltagande vid doktorand- och forskarseminarier och deltagande i gemensamma aktiviteter, liksom till undervisningen genom aktivt deltagande i exempelvis kurslagsmöten och ämnets kollegium.

Doktoranderna ska bidra till det fokusområde som formulerats av forskarskolan, och forskningen ska ha en praktiknära ansats.

Kvalifikationer

För att anses behörig för tjänsten skall du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarade kunskaper. Du har också fullgjort 90 hp i pedagogik eller motsvarande utbildning med relevans för forskarskolans inriktning.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av vuxenutbildning eller folkbildning, samt erfarenhet av forskningsanknutna aktiviteter, till exempel datainsamling, analysförfarande samt rapport- och artikelskrivning.

Du har god förmåga att tillämpa ett reflekterande och analytiskt förhållningsätt i arbetet.

I bedömningen kommer personlig lämplighet för tjänsten att väga tungt. Vi vill att du som söker har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och kan arbeta självständigt.

Du behärskar både svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Information

Doktorandtjänsten omfattar fyra års forskarstudier på heltid med start 2022-02-01. Anställningen omfattar totalt fem år eftersom även undervisning om maximalt 20 procent ingår.

Anställningen är reglerad i enlighet med Arbetsgivarverkets avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 15 oktober 2021.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Bilagor föredras i PDF format och skall innehålla följande dokument:      

  • personligt brev
  • cv om max två sidor
  • två referenser med kontaktuppgifter och relation till referenten
  • vidimerade intyg och examensbevis
  • vetenskapliga publikationer
  • en forskningsskiss om max fem sidor som ska innehålla problemformulering, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, en preliminär tidsplan för genomförandet av forskningsarbetet och en reflektion kring hur studien bidrar till forskarskolans syfte. Planen bedöms med avseende på nytänkande, vetenskaplig relevans och kvalitet.

Jönköping University arbetar för jämställdhet och mångfald, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2021/3558-211
Kontakt
  • Cecilia Bjursell, cecilia.bjursell@ju.se
Facklig företrädare
  • Kristina Wennefors, Lärarförbundet, 036-550 24 21
  • Mikael Gustafsson, Saco-S, +46 36-10 1178
  • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Publicerat 2021-09-06
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb