Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Forskningen vid Hälsohögskolan sker i en tvärvetenskaplig kontext. Forskningen fokuserar på individer, grupper och samhällsrelevanta fenomen som rör hälsa och välfärd. Vi intresserar oss för hela livsloppet och för såväl grundläggande frågeställningar som praktiska tillämpningar. Forskningen är fokuserad kring några olika forskningsmiljöer:

  • ADULT (Alienation, Disability, Unify, Life style och Treatment)
  • ARN-J (Aging Research Network - Jönköping)
  • CHILD (Children, Health, Intervention, Learning och Development)
  • IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)
  • SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, research VEnue)

http://ju.se/om-oss/halsohogskolan/forskning.html

Hälsohögskolan söker nu fem postdoks på 50% som kommer bedriva forskning inom någon av Hälsohögskolans forskningsmiljöer. Tjänsterna kombineras med lektorat - fyra inom omvårdnad och ett inom socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Omvårdnad
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår att bedriva forskning inom någon av Hälsohögskolans tvärvetenskapliga forskningsmiljöer ADULT, ARN_J, CHILD eller IMPROVE. I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår undervisning och handledning inom främst sjuksköterske- och specialistutbildningsprogrammen, vilket inkluderar både teoretisk samt verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom ingår undervisning och samarbete nationellt och internationellt inom utbildning och forskning. Vissa moment i undervisningen sker med hjälp av IKT på svenska och engelska utifrån ett projekt-/problemorienterat arbetssätt. 

Socialt arbete
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår att inom forskningsmiljön SALVE bedriva forskning i socialt arbete med inriktning mot något av områdena: barn, unga, familj; äldre, äldreomsorg eller missbruk. I arbetsuppgifterna som universitetslektor i socialt arbete ingår undervisning och handledning inom främst socionomprogrammet. Dessutom kan undervisning på avancerad- och forskarutbildningsnivå ingå, liksom undervisning inom ramen för uppdragsutbildning i socialt arbete. Undervisning på engelska kan förekomma. Vidare ingår i tjänsten att samarbeta nationellt och internationellt.

Kvalifikationer

Omvårdad
För behörighet krävs att sökanden är legitimerad sjuksköterska eller innehar annan lämplig grundutbildning inom hälsa- och vårdvetenskap. Vidare krävs avlagd doktorsexamen inom omvårdnad, hälsa- och/eller vårdvetenskap eller annat område som kan bedömas likvärdigt, inom senaste 3 åren. Meriterande är pågående vetenskaplig produktion och pedagogiska erfarenheter. Särskilt beaktas om sökande har erfarenhet av forskning inom något område i samklang med ovan nämnda forskningsmiljöer.

Socialt arbete
För behörighet krävs socionomexamen eller motsvarande utbildning med relevans för socialt arbete samt avlagd doktorsexamen inom socialt arbete eller annat område med relevans för socialt arbete, inom senaste 3 åren. Vidare krävs pågående vetenskaplig produktion samt erfarenhet av undervisning på högskola eller universitet. Meriterande är erfarenhet av praktiskt socialt arbete och/eller erfarenhet av att bedriva forskning i socialt arbete inom något av ovan angivna områden. Meriterande är även goda kunskaper i kvantitativ metod.

Gemensamt för tjänsterna är att sökanden ska ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift, god dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk förmåga samt god samarbetsförmåga. 

Villkor

Tjänsterna som postdoktor är på 50% i fyra år. Lektoraten är tillsvidareanställningar på 100%. Under tiden som postdoktor kommer tjänstledighet från lektoraten beviljas med 50%.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 30 juni 2017.  För utformningen av ansökan, se ”Ärendegång och instruktioner vid tillsättning av lektorat vid Hälsohögskolan, Jönköping University”.

Ansökan till tjänsterna skall omfatta:

 • följebrev med information om den sökande
 • avsiktsförklaring
 • styrkt meritförteckning/CV samt vidimerat doktorsexamensbevis
 • kortfattad beskrivning av pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • publikationslista
 • maximalt fem mest relevanta refereegranskade publikationerna för det sökta lektoratet

Omvårdnad
Ansökan ska kompletteras med en beskrivning av vilken av ovan angivna forskningsmiljöer inom omvårdad som är aktuell för postdoktoranställningen och vilka projekt/samarbetspersoner som kan vara aktuella. Vidare ska en beskrivning av framtida planer och ambitioner för hur postdoktortiden kan utnyttjas och för framtida karriär bifogas.

Socialt arbete
Ansökan ska kompletteras med en utförlig plan för forskningsprojekt som den sökande ämnar genomföra under postdoktoranställningen inom något av områdena socialt arbete med barn; unga; familj; äldre; äldreomsorg; missbruk; migration (motsvarande skiss för forskningsansökan till forskningsråd). Den planerade forskningen bör ha relevans för praktiskt socialt arbete.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer Dnr 2017/1967-221
Kontakt
 • Karin Enskär, Avdelningschef omvårdnad, 036-10 12 37
 • Thorbjörn Ahlgren, Avdelningschef socialt arbete, 036-10 13 34
Facklig företrädare
 • Brittmarie Jacobsson, SACO, 036-10 13 42
 • Emma Kramer, Lärarförbundet, 036-10 12 91
 • Thomas Axelsson, OFR, 036-10 10 76
Publicerat 2017-05-30
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb