Högskolan för lärande och kommunikation, VD-kansli

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

The future belongs to the curious and the willing to learn.

Välkommen till en stimulerande och utmanande roll som vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Här kan vi erbjuda dig en roll i en organisation med hög ambition att ta nästa steg i att utveckla nationell och internationellt konkurrenskraftig kompetens för framtiden.

Ditt uppdrag blir att leda organisationen in i framtiden genom att ytterligare flytta fram Högskolan för lärande och kommunikations och Jönköping Universitys position nationellt och internationellt. Arbetet innebär ett starkt fokus på att utveckla och förankra en långsiktig plan och inriktning för fackhögskolan. Där ingår att:

  • stödja och stärka utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå
  • bygga en stark, hållbar och relevant miljö för forskning
  • öka studentnöjdhet och medarbetarnöjdhet som ett led i att kontinuerligt attrahera nyckelkompetenser
  • stärka ett innovativt arbetssätt i utvecklingen av utbildning, forskning och uppdragsutbildning
  • bygga en mer effektiv och handlingskraftig organisation.

Vd och akademiska ledare är ansvarig för verksamhet, ekonomi och resultat och rapporterar till rektor vid Jönköping University. Du ingår i Jönköping Universitys ledningsgrupp som har en viktig roll i att stödja rektor i arbetet med att utveckla och driva Jönköping University som helhet. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att omsätta strategin för Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping University i praktiken, det vill säga öka studentattraktivitet och studentnöjdhet, öka internationell utbildning på hela lärosätet, öka internationell konkurrenskraftig forskning samt stärka det externa engagemanget.

Som vd och akademisk ledare ansvarar du för strategisk planering och uppföljning i linje med strategin. Du ansvarar för det akademiska ledarskapet inklusive alla aspekter av undervisning, forskning, finansiering och kunskapsöverföring. Ytterligare en viktig uppgift är att underhålla och utveckla kontakterna med externa intressenter i ett stort nätverk av partners och finansiärer och andra intressenter både regionalt, nationellt och internationellt. Du har även det övergripande ansvaret för den administrativa styrningen samt för att säkerställa kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö.

För att lyckas i denna roll behöver du ha disputerat inom relevant område och vi ser gärna att du är professor. Du har gedigen erfarenhet som chef för en avdelning inom en akademisk institution eller annan liknande roll med fullt ansvar för verksamhet, resurser och personal. Du behöver även ha erfarenhet av att bygga och utveckla forskningsmiljöer.

Som ledare har du en god förmåga att förstå både nationella och internationella förutsättningar och möjligheter för högre utbildning och forskning. Du kan formulera och förverkliga strategier. Du förstår också villkoren för extern finansiering och hur man uppnår ett fruktsamt och givande samarbete mellan akademi, andra offentliga samhällsaktörer och näringsliv.

Ditt ledarskap kännetecknas av en god förmåga att lyssna, kommunicera och fatta beslut med integritet, transparens och självsäkerhet. Du har erfarenhet av att leda en ledningsgrupp samt av att leda i förändring. Du är en närvarande chef med ett intresse för människor och för att skapa stabila ledningsstrukturer. Vi förutsätter att du skriver och talar engelska flytande.

Vi erbjuder dig en möjlighet att vara en del av en spännande och utmanande resa: att bygga ett internationellt universitet med väl kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma människor som bidrar till ett hållbart välstånd och banar vägen för kunskapsbaserad innovation och företagsamhet.

***

Högskolan för lärande och kommunikation är organiserad som en fackhögskola och aktiebolag inom Jönköping University. Fackhögskolan erbjuder utbildning och forskning inom lärande, medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete och Human Resources. Forskning bedrivs inom forskningsmiljöerna Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap, Lärande praktiker u och utanför skolan, Praktiknära utbildningsforskning och CHILD (Children, Health, Intervention, Learning and Development). Fackhögskolan bedriver även omfattande aktiviteter inom uppdragsutbildning.

Högskolan för lärande och kommunikation har cirka 2 000 studenter och 140 anställda.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av en hög nivå på internationalisering, entreprenörsanda och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Jönköping University erbjuder cirka 80 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang. Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. Forskning och utbildning bedrivs genom fyra fackhögskolor: Tekniska Högskolan, Jönköping International Business School, Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärosätet har cirka 11 000 studenter, varav 2 000 är internationella, 800 anställda och samarbetar med cirka 350 internationella partneruniversitet och 800 företag.

För mer information besök www.ju.se

Är detta din nästa utmaning? Lämna din ansökan (personlig brev samt CV) på www.mercuriurval.se (ref.nr SE-12808) senast 2018-02-27. Om du har frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Christian Nyhlén, telefon 0733-66 75 76

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Publicerat 2018-01-24
Sista ansökningsdag 2018-02-27

Tillbaka till lediga jobb