Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom media- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Jönköping University, är ett i huvudsak samhällsvetenskapligt ämne med en utbildnings- och forskningsverksamhet inriktad mot hållbarhet och kommunikation (Sustainable Communication). Målsättningen med forskningen är att utveckla kunskap om hur kommunikation i olika sammanhang – i journalistiken, i organisationer, i politiken osv. – kan bidra till att FNs 17 hållbarhetsmål uppnås, dvs. till ett hållbart samhälle. Forskningsmiljön intresserar sig för samtliga tre dimensioner av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – och utmaningar kopplade till dessa, t.ex. klimat och jämlikhet, med fokus på kommunikationens roll. Ämnesområdet är placerat vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), en fackhögskola inom Jönköping University (JU) som har rätt att utfärda forskarexamen inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt ämnesområde.

Vi söker nu en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med profilering mot hållbarhet och kommunikation.

ARBETSUPPGIFTER
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig som doktorand är att ägna dig åt forskarutbildning. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan författa en avhandling i ovan nämnda projekt och att fullfölja föreskrivna doktorandkurser.

Förutom forskarutbildning kan undervisning ingå, främst inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga kandidatprogrammet och magister-/mastersprogrammet Sustainable Communication. Omfattningen av undervisningen får under anställningen uppgå till maximalt 20 % av heltid.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha avlagt en examen på avancerad nivå alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller ha motsvarande kunskaper. Du ska ha en grundutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närstående ämnesområde.  

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och vid bedömningen kommer hänsyn att tas till dokumenterad samarbets- och initiativförmåga. Du har god förmåga att tillämpa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i ditt arbete och du har mycket goda kunskaper i engelska språket.

ANSTÄLLNING
Doktorandanställningen omfattar 100% med tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand, som avslutas med doktorsexamen, omfattar maximalt fyra års heltidsstudier. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

UPPLYSNINGAR
Vid frågor, vänligen kontakta;
Avdelningschef Håkan Sandgren, 036–101355: hakan.sandgren@ju.se
Professor Peter Berglez, 036-101396: peter.berglez@ju.se

Fackliga representanter:
Ingrid Bardon, Lärarförbundet, 036–101390: ingrid.bardon@ju.se
Britt-Marie Leivik-Knowles, Saco-S, 036-101453: britt-marie.leivik-knowles@ju.se

ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2019-02-17. Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem. Bilagor föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökan om antagning
  • Ca 3 sidor lång forskningsplan (föreslå problemformulering; teori, metod och tidplan för ett tänkbart doktorandprojekt med fokus på hållbarhet och kommunikation)
  • Vidimerad CV med examina, yrkeserfarenheter och andra relevanta meriter
  • Vidimerat intyg som verifierar utbildningar och behörigheten för forskarutbildning inklusive engelska på gymnasienivå
  • Examensarbeten, uppsatser och tidigare publikationer av relevans
  • Referenter (2 personer)
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190401 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/4417-221
Kontakt
  • Håkan Sandgren, avdelningschef, +46 36-10 1355
  • Peter Berglez, +46 36-10 1396
Facklig företrädare
  • Ingrid Bardon, Lärarförbundet, +46 36-10 1390
  • Britt-Marie Leivik-Knowles, Saco-S, +46 36-10 1453
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb