Hälsohögskolan, VD-kansli

Välkommen att söka ett spännande och utmanande uppdrag som avdelningschef vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Du arbetar i en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (Jönköping Academy) är en avdelning vid Hälsohögskolan och ett partnerskap för samverkan som skapades år 2009 av Jönköpings läns tretton kommuner, Region Jönköpings län (tidigare Landstinget i Jönköpings län) och Stiftelsen Högskolan i Jönköping med samtliga fyra fackhögskolor. Samarbetet är ett resultat av en medveten och långsiktig satsning på gott ledarskap och god kvalitet inom hälsa och välfärd.

Jönköping Academy främjar hälsa och välfärd genom forskning, utbildning, innovation och nyttiggörande av kunskap om kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälso- och välfärdsorganisationer. Den primära mål­gruppen för samverkan är medarbetare, ledare och uppdragsgivare inom hälso- och välfärdsorganisationer, samt patienter/klienter/brukare och medborgare. Internationell samverkan är central i utbildningen och forskningen. Utbildningar arrangerade av Jönköping Academy har högt söktryck och attraherar nuvarande och blivande utvecklingsledare och chefer inom hälso- och välfärdsorganisationer.

Vill du vara med och skapa förutsättningar för att du och dina medarbetare ska kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i en hållbar arbetsmiljö i ständig strävan framåt?

Som avdelningschef får du den möjligheten genom att ha det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet inklusive verksamhets-, samverkans-, budget- och personalansvar. Med stöd av Jönköping Academys interna ledningsteam leder du verksamhetens strategiarbete tillsammans med ingående partners för Jönköping Academy och ingår även i Hälsohögskolans ledningsgrupp. Du har tillsammans med dina medarbetare en viktig uppgift att vara med och skapa en attraktiv arbetsplats för både studenter och personal. Uppdraget som avdelningschef är ett förordnande på fyra år och förenas med tillsvidareanställning som lektor.

Som lektor undervisar du på grund- och avancerad nivå samt driver och handleder forskning om området implementering, kvalitets­förbättring och ledarskap samt innovation.

Du företräder Jönköping Academy i strategiska nätverk och partnerskap såväl lokalt, regionalt och nationellt som internationellt.

Vi söker en erfaren ledare som i tidigare chefs- eller ledaruppdrag har haft personal- och budgetansvar. Du har förmåga att coacha utveckling och drivs av att arbeta för en god arbetsmiljö. Du har förmågan att leda i samverkan med partnerorganisationer och har förståelse för värdet av att stödja samskapande processer. Som ledare är du tydlig i ditt sätt att kommunicera, lyhörd och empatisk samtidigt som du har hög integritet med värderingar som är väl grundade och förenliga med etiken inom vård, omsorg och vetenskapligt arbete. 

För tjänsten som lektor krävs doktorsexamen inom implementering, kvalitetsförbättring och ledarskap samt innovation inom hälsa och välfärd eller annat relevant ämne. Du har goda kontakter med relevanta nätverk och aktörer inom ämnesområdet och har god kännedom om forskningsfronten och praktikens behov inom forskningsmiljöns ämne. Du har dokumenterad god vetenskaplig och pedagogisk förmåga och har genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Du arbetar självständigt, samtidigt som du har förmågan att samarbeta med flera professioner och discipliner. Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift är ett krav.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

Vi erbjuder en tillsvidareanställning som lektor, med ett förordnande som avdelningschef till 50% i fyra år och med start 1 augusti 2019 alternativt enligt överenskommelse. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds vanligen med en provanställning.

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2019. Din ansökan ska omfatta följande bilagor:

 • följebrev med information om den sökande
 • avsiktsförklaring (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • styrkt meritförteckning/CV (bilaga 2)
 • vidimerat doktorsexamensbevis (bilaga 3)
 • intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • en mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5)
 • maximalt fem mest relevanta refereegranskade publikationerna för det sökta lektoratet (bilaga 6a, 6b, ...)
 • publikationslista (bilaga 7) 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer Dnr 2019/595-221
Kontakt
 • Dennis Larsson, +46 36-10 1523
Facklig företrädare
 • Brittmarie Jacobsson, Saco-S, +46 36-10 1342
 • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1328
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb