Hälsohögskolan, Forskarskolan

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Avdelningen för omvårdnad (AFO) bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Vi har dessutom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktsjuksköterska och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. I samarbete med andra lärosäten ges flera specialistutbildningar.

Hälsohögskolan i Jönköping söker dig som vill bli doktorand inom ämnet omvårdnad.

FORSKNINGSFOKUS

Doktorandanställningen har forskningsfokus på att studera långvariga ohälsotillstånd inom primärvården där tydliga riktlinjer för vård och behandling saknas. Studera aktuell kunskapsnivå och effekten av eventuell okunskap bland vårdpersonal gällande vissa långvariga ohälsotillstånd inom primärvården, med speciellt fokus på effekter hos de som drabbats. Utveckla interventionsprogram för att underlätta livssituationen för personer med långvariga ohälsotillstånd inom primärvården.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna som doktorand består av egen forskarutbildning som omfattar 4 års heltidsstudier (8 år på halvtid) enligt forskarskolan i Hälsa- och Välfärd, Hälsohögskolan. Arbetet kommer också innefatta övrig institutionstjänstgöring som universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan med procentsats enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt omfattar undervisning och handledning inom främst sjuksköterske- och specialistutbildningsprogrammen, vilket inkluderar både teoretisk, praktisk samt verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom ingår undervisning och samarbeten nationellt och internationellt inom utbildning och forskning. Vissa moment i undervisningen sker med hjälp av IKT på svenska och engelska utifrån ett projekt-/problemorienterat arbetssätt.

KVALIFIKATIONER

För behörighet krävs att sökanden är legitimerad sjuksköterska och med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska alternativt med annan specialistutbildning men med pågående distriktssjuksköterskeutbildning. Vidare krävs magisterexamen i omvårdnad eller motsvarande.

Den som söker ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt god pedagogisk förmåga. Särskilt beaktas om den sökande har erfarenhet av undervisning och handledning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram.

Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av forskning och forskningsanknytning av utbildningen samt erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel.

INFORMATION

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand omfattar normalt fem år varav fyra år (80%) utgörs av heltidsstudier. Anställningen förlängs årligen utifrån den individuella studieplanen. Lönen regleras enligt särskild doktorandtrappa.

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag är den 9 februari 2020.

I ansökan bifogas:

 • CV
 • Motivering varför du är intresserad av forskarutbildning och den aktuella tjänsten (max 1 sida)
 • Examensbevis (vidimerade kopior)
 • Bevis på grundläggande behörighet (vidimerade kopior)
 • Akademiska referenser
 • Arbetsprover; uppsatser, vetenskapliga arbeten och rapporter
 • Referenser
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4883-221
Kontakt
 • Annette Nygårdh, +46 36-10 1252
 • Jan Mårtensson, +46 36-10 1251
Facklig företrädare
 • Nina Gunnarsson, Saco-S, +46 36-10 1707
 • Emma Kramer, Lärarförbundet, +46 36-10 1328
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-02-09

Tillbaka till lediga jobb