Hälsohögskolan, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

VILL DU VARA MED?

Här skapas förutsättningar för att möta framtidens utmaningar inom hälsa och välfärd.

Inom kort kommer Hälsohögskolan på Jönköping University utlysa tjänster som Universitetslektorer i Odontologi.

Vi uppmanar potentiella kandidater att hålla sig uppdaterade om när dessa tjänster kommer utlysas. 

Jönköping University och Hälsohögskolan satsar stort på framtidens möjligheter inom tandvård. En helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept formas just nu i samverkan med Region Jönköpings län, där fokus ligger på hög klinisk relevans med blicken riktad mot framtidens behov av tandläkare.

Hälsohögskolan är en fackhögskola inom stiftelsen Jönköping University som har rätt att utfärda forskar och masterexamen inom humanistiskt samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. För mer information: Hälsohögskolan

Under 2020 har Hälsohögskolan skickat in en ansökan om examensrätt för tandläkarutbildning för bedömning av UKÄ. Jönköping University har samtidigt ansökt om examensrätt för ett nytt forskarutbildningsområde inom preklinisk vetenskap och klinisk behandlingsvetenskap. Vid Hälsohögskolan bedrivs idag forskning inom oral hälsa och det odontologiska området genom Centrumbildningen för Oral Hälsa. Centrum för Oral Hälsa är ett nära samarbete mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen vid Region Jönköpings län.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i- Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University: Anställningsordningen

Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2644-221

Tillbaka till lediga jobb