Högskolan för lärande och kommunikation, Avd. för språk och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Postdoktor i Medie- och kommunikationsvetenskap

Till Avdelningen för språk och kommunikation söker vi nu en engagerad postdoktor inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot miljö- och riskkommunikation. Arbetet ska ske inom ramen för ett mångvetenskapligt forskningsprogram om svenska kommuners risk- och beredskapskommunikation, där såväl kommuners kommunikation studeras som hur olika organisationer och medborgare tolkar denna kommunikation. Projektet ingår i forskningsprogrammet Hållbar kommunikation (se MKVs hemsida för mer information) och utförs i samarbete med Centrum för kriskommunikation vid Örebro universitet (se dess hemsida för mer information).

För att lyckas och trivas i rollen som postdoktor behöver du ha en god samarbetsförmåga med vilken du skapar och underhåller kontakter med studenter, kollegor och med det omgivande samhället. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga där lyhördhet blir ett viktigt verktyg i ditt arbete. Vi vill att du som person är engagerad och delaktig och att du värdesätter och välkomnar andras perspektiv.

ARBETSUPPGIFTER

En anställning som postdoktor hos oss syftar till att ge dig som nybliven doktor en möjlighet att befästa och utveckla i första hand dina vetenskapliga färdigheter. Tjänsten utgörs av 80% forskning och 20% undervisning.

Arbetsuppgifterna består av att bedriva forskning om kommunal risk- och beredskapskommunikation där kunskap ska skapas om kommuners förutsättningar och möjligheter att styra, hantera och planera preventiva kommunikativa insatser gentemot sina invånare och besökare i kommunen. Mer specifikt innebär tjänsten att inom ramarna för ett pågående forskningsprogram insamla och analysera medborgardata med kvantitativ metodik. Det aktuella projektet syftar till att med hjälp av enkätdata skapa kunskap om hur olika segment av allmänheten förstår och hanterar kommunernas riskkommunikation i ett digitaliserat samhälle, och att därmed identifiera vilka kommunikativa utmaningar kommuner har att hantera kring större kommunspecifika risker.

Undervisningen bedrivs på MKV-programmet, eventuellt även på Master-programmet Sustainable Communication. Handledning och examination av uppsatser kan också bli aktuellt. I tjänsten ingår även visst administrativt arbete.

KVALIFIKATIONER

Du som söker ska ha:

 • kvalificerad och dokumenterad kompetens i statistisk metod;
 • tidigare forskningserfarenhet av stora mängder enkät-/medborgardata med inriktning på miljö- och/eller riskkommunikation;
 • erfarenhet av att arbeta både självständigt och i grupp;
 • goda kunskaper i svenska och engelsk;
 • doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annan för projektet relevant disciplin, högst tre år före ansökningstidens utgång.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av undervisning i kvantitativ metod.

För fullständiga behörighetskrav för tjänsten som postdoktor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i: Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University

Vid bedömning av de sökande kommer särskild stor vikt att läggas vid den vetenskapliga skickligheten. Stor vikt kommer även läggas vid personlig lämplighet.

INFORMATION

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under ett år med tillträde 2021-01-01 till 2021-12-31.

Arbetstidsvillkor: Årsarbetstid för lärare enligt högskolans kollektivavtal.

Vid frågor, vänligen kontakta professor Ulrika Olausson, ulrika.olausson@ju.se eller avdelningschef Fredrik Ebefors, tfn 036-101386, fredrik.ebefors@ju.se

Fackliga representanter - Mikael Gustafsson, Saco 036-10 1178, Sara Dommartine, Lärarförbundet 036-10 1422

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 200928.

Bilagor föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
 • CV
 • Redogörelse av vetenskapliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • ReferenserAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3232-221
Kontakt
 • Ulrika Olausson, +46 36-10 1451
 • Fredrik Ebefors, +46 36-10 1386
Facklig företrädare
 • Mikael Gustafsson, Saco-S, +46 36-10 1178
 • Sara Dommartine, Lärarförbundet, +46 36-10 1422
Publicerat 2020-09-07
Sista ansökningsdag 2020-09-28

Tillbaka till lediga jobb