Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Universitetslektorer i omvårdnad med forskning i fokus

Hälsohögskolan och Avdelningen för omvårdnad är inne i en expansiv fas och behöver därför fler universitetslektorer. Vi söker dig som är intresserad av att undervisa våra studenter och få möjlighet att bedriva forskning inom vård och omsorg. Som nyanställd ges du under de första två åren av din anställning 40% internfinansierad forskningstid, samt det tredje året 20% för att underlätta etablering och att skapa innovativa projekt.

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

På Avdelningen för omvårdnad (AFO) bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Vi har dessutom specialistsjuksköterskeprogram med inriktning distriktsjuksköterska och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. I samarbete med andra lärosäten ges flera specialistutbildningar.

VAD ERBJUDER VI? Du kommer ingå i ett dedikerat team av lärare och forskare som arbetar för att tillhandahålla studenterna en utbildning med hög kvalitet. Vi värdesätter dina erfarenheter och erbjuder dig ett varierat arbete och nära samarbete med kollegor och studenter. Du kommer få goda möjligheter att utveckla din och verksamhetens kunskap inom både utbildning och forskning.

I rollen som universitetslektor i omvårdnad omfattas arbetsuppgifterna av undervisning, utveckling och forskning. Undervisningen sker främst inom sjuksköterske- och specialistutbildningsprogrammen, vilket inkluderar både teoretisk, praktisk samt verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom kan det ingå undervisning och utveckling på forskarnivå. Vissa moment i undervisningen sker med hjälp av IKT på svenska och engelska utifrån ett projekt-/problemorienterat arbetssätt.

Hälsohögskolan bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete och i tjänsten finns goda möjligheter till att samarbeta nationellt och internationellt inom utbildning och forskning.

I tjänsten är forskning en viktig del, vilken bedrivs med fördel inom omvårdnad, hälsa- och vårdvetenskap eller annat område som kan bedömas likvärdigt. Forskningen har gärna en tvärvetenskaplig inriktning och syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen samt professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus. Ett flertal seniora forskare med internationella nätverk finns på avdelningen vilket kan underlätta din etablering och utveckling som forskare. Läs mer om Hälsohögskolans forskning, https://ju.se/om-oss/halsohogskolan.html

VEM SÖKER VI? Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har avlagt en doktorsexamen inom omvårdnad, hälsa- och vårdvetenskap. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi, barn och ungdom-, distrikt, intensiv- eller psykiatrisk sjukvård är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeutbildning.

Du ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och ledaregenskaper från såväl undervisning som forskning och du har visat på god förmåga att samverka med omvärlden. Etablerade internationella nätverk/kontakter med forskare på andra lärosäten är meriterande, liksom aktivt pågående vetenskaplig produktion med publikationer i internationella för ämnesområdet relevanta forum.

Du som söker har även:

 • visat på god metodologisk kompetens med publikationer inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod.
 • potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet på såväl det egna universitetet, som i samarbete med nationella och internationella kontakter.
 • genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Som person är du kommunikativ och har förmåga att arbeta både självständigt men även i team. Vi tror att du har god potential att planera, organisera och prioritera ditt arbete för att uppnå god kvalitet och hålla utsatta tidsramar. Du tycker om att dela med dig av din ämneskunskap och erfarenhet till våra studenter. Du sprider energi och engagemang bland dina kollegor och tar eget ansvar för ditt och andras lärande och utveckling.

Jönköping University vill vara en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som universitetslektor vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University.

INFORMATION Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Under de första två åren av din anställning erhålls 40% internfinansierad forskningstid, det tredje året 20%. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

ANSÖKAN Välkommen med din ansökan senast 2020-11-25

Ansökan ska omfatta följande bilagor:

 • följebrev med information om den sökande
 • avsiktsförklaring (max 2 sidor) (bilaga 1)
 • styrkt meritförteckning/CV (bilaga 2)
 • vidimerat examensbevis, doktorsexamen (bilaga 3)
 • intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat) (bilaga 4)
 • en mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga (bilaga 5)
 • de fem (max) mest relevanta refereegranskade publikationerna för det sökta lektoratet (bilaga 6a, 6b, ...)
 • publikationslista (bilaga 7)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020 3853 221
Kontakt
 • Annette Nygårdh, +46 36-10 1252
Facklig företrädare
 • Fanny Kårelind, +46 36-10 1209
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
Publicerat 2020-10-23
Sista ansökningsdag 2020-11-25

Tillbaka till lediga jobb