Hälsohögskolan, Avdelningen för Kvalitetsförbättring och ledarskap

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett nationellt och internationellt ledande centrum for samskapande och spridning av kunskap och lärande som bidrar till bättre hälsa och välfärd (vision). Jönköping Academy ska genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändrings­ledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra vård och omsorg (mission).
Förutom de fyra fackhögskolorna vid Jönköping University och Region Jönköpings län, som är en del av Centrumbildningen, samverkar Jönköping Academy med en rad andra aktörer. Utgångspunkten i vår samverkan är den nära kopplingen mellan teori och praktik. Vi arbetar tvärvetenskapligt och utgör en mötesplats för olika professioner.

 

Som föreståndare för JA är din huvudsakliga uppgift att leda, planera, utveckla och samordna aktiviteter på centret, i linje med dess strategier, mission och vision. Uppdraget som riktar sig till dig som är anställd vid Jönköping University eller Region Jönköpings län. I arbetsuppgifterna ingår att:

 • arbeta nära forskare inom ämnesområdet och centrumbildningen
 • fortsatt utveckla centrumbildningen i dialog med relevanta regionala, nationella och internationella partners
 • möjliggöra och underlätta samarbetsprojekt inom JAs verksamhetsområde och mellan deltagande partners
 • stödja utveckling och genomförande av utbildningar inom ämnesområdet
 • ta initiativ till och genomföra regelbundna avstämningar av centrets verksamhet med berörda chefer och ledare
 • främja och stödja framtagande av forskningsansökningar samt genomförande av forskningsprojekt inom områden av relevans för centret
 • säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering av verksamheten
 • årligen upprätta en verksamhetsplan och budget för verksamheten som godkänns av Jönköping Academys ledningsgrupp och den övergripande styrgruppen vid JU-RJL
 • arbeta i nära samarbete med ledningsgruppen.

 

Vi söker dig som har en avlagd doktorsexamen i för uppdraget relevant ämne, publicerat och erhållit forskningsmedel inom för uppdraget relevant ämnesområde samt goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. För att vara aktuell för tjänsten ser vi även att du har erfarenhet av:

 • samverkan mellan offentliga intressenter, högre utbildning och samhället i stort
 • samverkan mellan offentlig verksamhet, lärosäte och det omgivande samhället.
 • att ha arbetat som ledare eller chef.

Det är meriterande om du har en docentur samt har erfarenhet av att utveckla tvär- och mångvetenskaplig forskningsverksamhet, gärna i centrumbildningsliknande former.

 

Villkor för tjänsten

 • Uppdraget är på fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Uppdragets omfattning motsvarar 50 % av heltid och förutsätter att du har en tillsvidareanställning vid JU eller RJL.
 • Föreståndaren för Jönköpings Academy utses av styrgruppen vid JU-RJL efter rekommendation från ledningsgruppen för Jönköpings Academy.

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-22. Ansökningshandlingar föredras i pdf-format och ska omfatta följande:

 • CV och personligt brev
 • styrkt meritförteckning
 • vidimerade intyg och examensbevis
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse HT 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3538-211
Kontakt
 • Marie Ernsth Bravell, +4636-101312
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
 • Frida Liabäck, Saco-s, +4636-101480
 • Roger Sandberg, ATO Sveriges Lärare, +4636-101214
Publicerat 2023-09-28
Sista ansökningsdag 2023-10-22

Tillbaka till lediga jobb