Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom media- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Förskollärarprogrammet är en professionsutbildning omfattande 210 hp vid Jönköping University med utbildnings- och forskningsverksamhet inriktad mot det förskolepedagogiska området. Målsättningen med forskningen är att utveckla kunskap om förskolepedagogik med inriktning mot didaktik. Tjänsten placeras organisatoriskt inom avdelningen för Pedagogik och Psykologi (POP). Inom avdelningen ges förskollärarutbildningen, HR-programmet, grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem samt några mastersprogram. Uppdragsutbildning är också ett vanligt inslag.

Vi söker nu en doktorand i pedagogik - med inriktning mot förskola och didaktik.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för dig som doktorand är att ägna dig åt forskarstudier. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan författa en doktorsavhandling i ovan nämnda projekt och att fullfölja föreskrivna doktorandkurser.

Förutom forskarutbildning kan undervisning samt handledning ingå, främst inom förskollärarprogrammet samt i masterprogrammet. Omfattningen av undervisningen får under anställningen uppgå till maximalt 20 procent av heltid.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som doktorand behöver du ha en förskollärarutbildning samt ha avlagt en examen på avancerad nivå. Alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med fördjupning inom område som är av relevans för professionsområdet.

Du har god förmåga att tillämpa ett reflekterande och analytiskt förhållningsätt i ditt arbete samt har goda kunskaper i svenska och engelska språket. Meriterande är att ha tidigare erfarenhet av forskningsanknutna aktiviteter, till exempel datainsamling, analysförfarande samt rapport- och artikelskrivning.

Din personliga lämplighet är av vikt och vid bedömningen kommer hänsyn att tas till dokumenterad samarbets- och initiativförmåga. Hänsyn kommer även att tas till ditt föreslagna avhandlingsarbete och hur arbetet bedöms kunna stödjas av och bidra till forskningen inom det förskolepedagogiska samt didaktiska området.

Anställning
Doktorandanställningen omfattar 100 procent med tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand, som avslutas med doktorsexamen, omfattar maximalt fyra års heltidsstudier. Lokala riktlinjer finns för löneplacering.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-04-15. Bilagor föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

  • CV och personligt brev
  • Styrkt meritförteckning (inklusive vidimerad examina)
  • Ca 3 sidor lång forskningsplan (föreslå problemformulering; teori, metod och tidplan för ett tänkbart doktorandprojekt)
  • Vidimerat intyg som verifierar utbildningar och behörigheten för forskarutbildning inklusive engelska på gymnasienivå
  • Examensarbeten, uppsatser och tidigare publikationer av relevans
  • Referenter (2 personer)
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190801
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1121-221
Kontakt
  • Jesper Boesen, avdelningschef, +46 36-10 1530
Facklig företrädare
  • Johan Bäcklund, Saco-S, +46 36-10 1425
  • Rebecka Florin Sädbom, Lärarförbundet, +46 36-10 1482
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb