Forskarskolan ProWOOD drivs av Jönköping University (JU) i samarbete med Linnéuniversitetet (Lnu) och Träcentrum i Nässjö, med stöd från KK-stiftelsen och deltagande företag. Forskarskolans inriktning är Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri. Baserat på identifierade behov i träindustrin kombineras kunskap om industriell produktframtagning med kunskap om de förutsättningar trämaterialet ger. Fokus är i huvudsak på trämanufaktur, dvs. den del av träindustrin som adderar värde till sågat material där kvalitet på inkommande material är en faktor som beaktas.

Nu finns en möjlighet att bli en del av forskarskolan ProWOOD. Vi erbjuder plats för ytterligare tio doktorander med start i september 2017. Alla doktorander kommer att arbeta nära ett eller fler företag. De frågeställningar som företagen är intresserade av kan delas in i tre övergripande teman:

  • Tekniker och metoder för förbättrad produktframtagning
  • Produkt- och processplattformar
  • Konkurrenskraftig och smart produktion

I samtliga fall med hänsyn tagen till behov och förutsättningar i träindustrin. På ProWOOD finns mer information om varje företag och projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ska du främst ägna dig åt forskarutbildningen vilket innebär att du läser kurser och bedriver forskning med stöd av ett handledarteam. Som doktorand inom ProWOOD kan du också involveras i utbildningen på något av de deltagande lärosätena eller medverka i andra projekt på företaget som är knutet till din tjänst. Denna del av tjänsten omfattar max 20% av din tid.

Doktoranderna följer en strukturerad forskarutbildningsprocess med en rad avstämningspunkter. Varje år genomförs ett internat där doktorandernas progression är i fokus. Forskarskolan erbjuder även ett gemensamt kursutbud, seminarier och studiebesök. Doktoranderna genomför sina forskningsprojekt i nära samarbete med företagen, främst det egna, men även tillsammans med andra företag.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att såväl grundläggande som särskild behörighet är uppfylld.

Grundläggande behörighet:

  • Avlagt examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet och övriga bedömningsgrunder framgår i respektive projektbeskrivning.

För samtliga tjänster behöver du ha en god kommunikationsförmåga och kunna formulera dig såväl muntligt som skriftligt i engelska och/eller svenska (beroende på projekt). Du har ett inre driv och nyfikenhet som kombineras med ett analytiskt och systematiskt arbetssätt. Du trivs och stimuleras av att arbeta självständigt med stort eget ansvar så väl som i team.

Villkor
Mer information gällande antagning, anställningsform, arbetsort och övriga anställningsvillkor - se respektive projektbeskrivning.

Information
Start önskas from 1 september 2017, eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan, innehållande personligt brev, CV och styrkt meritförteckning, senast 2017-08-06. Mer information om forskarutbildningen på JU/Lnu och respektive inriktning finns på ProWOOD.

Ansökningarna kommer hanteras löpande varpå tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.

Ansökan görs via: https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2017/775-221
Kontakt
  • Kristina Säfsten, 036-101639
Facklig företrädare
  • Mikael Palmgren, Saco-S, 036-10 16 47
  • Thomas Axelsson, OFR, 036-10 10 76
Publicerat 2017-03-27
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Wróć do ofert pracy