Välkommen att söka till Jönköping University ­– ett modernt lärosäte som kännetecknas av en internationell profil, entreprenörsanda och nära samarbete med det omgivande samhället.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Rektorn har det övergripande ansvaret för högskolan och är utsedd av Stiftelsens styrelse.

Jönköpings University är en internationell högskola i Jönköping. Vi attraherar högt kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma människor från hela världen. Vi bidrar till hållbart välstånd i regionen där vi bor, vilket ger plats för kunskapsbaserad innovation och företagande.

Ditt uppdrag som rektor är att leda organisationen in i framtiden, med visioner och en tydlighet i nära samarbete med alla medarbetare, studenter och andra intressenter.
Jönköping University har tillväxtambitioner, med en grund i konkurrenskraftig utbildning och effektfull forskning samt starka samarbeten med industrin och andra lokala, nationella och internationella intressenter.

Jönköping University har en omsättning på drygt en miljard kronor detta omfattar både anslagsmedel, externfinansierad forskning samt andra mindre intäkter, detta kan du läsa mer om här. Vi har cirka 11 000 studenter, varav 2 000 är internationella, drygt 800 anställda och arbetar med omkring 350 internationella partneruniversitet och cirka 800 företag. JU erbjuder runt 60 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang.

Vi erbjuder studenter vid JU en interkulturell upplevelse på campus och förbereder dem för att arbeta i ett internationellt sammanhang i Sverige och utomlands.

Utbildning och forskning bedrivs på fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Jönköping University Enterprise erbjuder förberedande utbildning i språk, matematik och/eller naturkunskap för att bli behöriga till högre studier.

Fokus inom forskning är till exempel entreprenörskap, ägande och förnyelse, förutsättningar för god hälsa och välfärd, lärandet och kommunikationens villkor, industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.


Kvalifikationer

Akademisk bakgrund:
I enlighet med högskoleförordningens behörighetskrav för rektorer (SFS 1993:100, 2 kap, 11§) och varit verksam i den internationella forskningsmiljön, kunskap om utbildningssektorn och erfarenhet från undervisning och samverkan vid universitet och högskolor.

Ledarerfarenhet:
Du har dokumenterad erfarenhet av strategisk ledning samt att leda framgångsrikt genom andra i komplexa internationellt verksamma kunskapsinstitutioner, gärna på högre chefsnivå.

Strategisk utveckling:
Du har kunskap om nationella och internationella förutsättningar och möjligheter för högre utbildning och forskning. Du har även en god förmåga att utveckla och tillämpa strategier som resulterar i konkurrenskraftig organisation och god verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av att driva hållbarhets-, jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Samverkan med intressenter:
Du har erfarenhet av konstruktiv och resultatorienterad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och omgivande samhälle regionalt, nationellt och internationellt, framför allt EU.

Språkkunskaper:
Du är en god kommunikatör som har tillräckliga kunskaper i svenska, så att du kan läsa, skriva och kommunicera. Du talar och skriver flytande engelska.

Ledarskap:

 • Du har ett visionärt och inspirerande ledarskap vilket bidrar till att skapa en attraktiv arbetsmiljö för både studenter och anställda.
 • Du har en social kompetens och skapar goda relationer.
 • Du leder genom delegering och tillit och skapar därmed förtroende i organisationen.
 • Du har en god kommunikation vilket ger sig uttryck i lyhördhet, god förankring, tydlighet, transparens och förmåga att fatta beslut. Allt detta med en god och balanserad integritet.
 • Närvarande och synligt ledarskap

Meriterande är om du har:

 • En professur
 • En gedigen internationell utblick och ett starkt nationellt och internationellt nätverk
 • Kunskap och erfarenheter av styrelsearbete. Förståelse för stiftelseformen
 • Erfarenhet/god kontakt med departement och nationella myndigheter, till exempel de forskningsfinansierade myndigheterna och stiftelserna samt utbildningsdepartementet.

 

Information om anställningen

Anställningen är ett förordnande på fyra år som rektor, med möjlighet till förlängning. En kombination med annan anställningsform kan bli aktuellt.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, senast 2023-09-25
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, skicka därför in din ansökan redan i dag!

I den här rekryteringen samarbetar vi med TNG Group AB. Ansökan skickas in via https://www.tng.se/lediga-jobb.

Skicka oss gärna ditt CV i PDF-format.

Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2899-211
Kontakt
 • Marie Eriksson, +4636-101257
 • Anders Danielsson (Stiftelsestyrelsens ordförande), +46706-999669
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
 • Mikael Palmgren, Saco-S, +4636-101647
Publicerat 2023-08-25
Sista ansökningsdag 2023-09-25

Tillbaka till lediga jobb